International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2018, Vol. 14(6) 51-60

Foreign Language Teacher Education: School Placements as a Source of Knowledge about Parents as Partners in the Educational Process

Anna Bąk-Srednicka

pp. 51 - 60   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2018.179.4   |  Manu. Number: MANU-1811-27-0003

Published online: December 31, 2018  |   Number of Views: 181  |  Number of Download: 923


Abstract

As stated by Joyce L. Epstein (2011: 4) school and family partnerships framework is “a better approach” to the involvement of all subjects of the pedagogical process, i.e. pupils, parents and teachers than its two extreme options, i.e. “waiting for involvement or dictating it.” The fact that school-family partnerships play a crucial role in children’s wellbeing is well documented. Despite the unquestionable fact, though, there is a field of study centered around the dichotomy between the beliefs about the importance of building parent-teacher collaboration declared by teacher educators and novice teachers’ unwillingness to collaborate with parents. In the paper the author refers to her previous study devoted to Preservice teachers’ attitudes related to family involvement in light of their school placement experience (2017). In the small scale (pilot) study it was proved that direct contact with parents during school placements of Type 2 – Communication of Epstein’s six types of parental involvement, correlates with ex-trainee teachers’ high opinions about the importance of parental involvement in supervising learning activities at home (i.e. Type 4 of Epstein’s six types of parental involvement). The current paper further elaborates on the topic and presents results of a study conducted on a larger group of preservice elementary teachers of English and Polish with an attempt to ascertain that above findings. It appears that direct contact with parents during school placements of Type 2 – Communication and Type 3 – Volunteering correlates with trainees’ high opinions about four types of parental involvements, i.e. Type 2 – Communicating, Type 6 – Collaborating with the Community, Type 7 – Parents observing lessons, and Type 8 – Home visits by teachers.

Keywords: preservice foreign language teachers, school placements, school-family partnership


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bąk-Srednicka, A. (2018). Foreign Language Teacher Education: School Placements as a Source of Knowledge about Parents as Partners in the Educational Process . International Journal of Progressive Education, 14(6), 51-60. doi: 10.29329/ijpe.2018.179.4

Harvard
Bąk-Srednicka, A. (2018). Foreign Language Teacher Education: School Placements as a Source of Knowledge about Parents as Partners in the Educational Process . International Journal of Progressive Education, 14(6), pp. 51-60.

Chicago 16th edition
Bąk-Srednicka, Anna (2018). "Foreign Language Teacher Education: School Placements as a Source of Knowledge about Parents as Partners in the Educational Process ". International Journal of Progressive Education 14 (6):51-60. doi:10.29329/ijpe.2018.179.4.

References
 1. Addi-Raccah, A & Grinshtain, Y. (2016). Teachers' capital and relations with parents: A comparison between Israeli Jewish and Arab teachers. Teaching and Teacher Education, 60, 44-53.  [Google Scholar]
 2. Baum, A., C., Swick K. J. (2008). Dispositions Toward Families and Family Involvement: Supporting Preservice Teacher Development. Early Childhood Education, 35, 579–584.   [Google Scholar]
 3. Baum, A.C., McMurray-Schwarz, P. (2004). Preservice Teachers’ Beliefs about Family Involvement: Implications for Teacher Education. Early Childhood Educational Journal, 32 (1), 57-61. [Google Scholar]
 4. Bąk-Średnicka, A. (2011). Blaski indywidualnego nauczania ucznia dotkniętego autyzmem. Języki Obce w Szkole, 4, 75-80. [Google Scholar]
 5. Bąk-Średnicka, A.(2017). Preservice Teachers’ Attitudes Related to Family Involvement in Light of Their School Placement Experience. Theory and Practice of Second Language Acquisition, 3 (2), 29–47. [Google Scholar]
 6. Bingham, A. & Abernathy, T. V. (2007). Promoting Family-Centered Teaching: Can One Course Make a Difference?” Issues in Teacher Education, 17 (1), 37-60. [Google Scholar]
 7. Błaszczyk, K. (2014). Praktyki pedagogiczne – obszary zaniedbane i możliwości doskonalenia. In J. Piekarski, E. Cyrańska, & B. Adamczyk (Eds.), Doskonalenie Praktyk Pedagogicznych – dyskusja (pp. 123-141). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 8. Epstein, J., L. (1987/2011). School, Family and Community Partnerships. 2nd ed. U.S.A.: Westview Press. [Google Scholar]
 9. Epstein, J., L. (1987/2011). Toward a Theory of Family-School Connections: Teacher Practices and Parent Involvement. In J. L. Epstein (Ed.), School, Family and Community Partnerships (pp. 26-41). 2nd ed. U.S.A.: Westview Press.  [Google Scholar]
 10. Epstein, J., L. (1986/2011). Parents Reactions to Teacher Practices of Parent Involvement. In J. L. Epstein (Ed.),  School, Family and Community Partnerships (pp. 150-170). 2nd ed. U.S.A.: Westview Press.  [Google Scholar]
 11. Epstein, J., L. (2006/2011). Moving Forward: Ideas for Research on School, Family and Community Partnerships. . In J. L. Epstein (Ed.), School, Family and Community Partnerships (pp. 42-66). 2nd ed. U.S.A.: Westview Press.  [Google Scholar]
 12. Eurydice. (2014). The System of Education in Poland. Warszawa: FRSE.  [Google Scholar]
 13. Graue, E. & Brown, C. P. (2003). Pre-service teachers’ notions of families and schooling. Teaching and Teacher Education, 19 (7), 719-735. [Google Scholar]
 14. Journal of Laws of 2012 No. 131. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. [Google Scholar]
 15. Journal of Laws of 2017 No. 1575. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. [Google Scholar]
 16. Karpińska-Musiał, B. & Orchowska, I. (2014). Świadomość przedmiotowa i epistemologiczna nauczyciela – refleksyjnego praktyka z perspektywy polskiej glottodydaktyki. [Disciplinary and epistemological awareness of a foreign language teacher as a reflective practitioner from the perspective of foreign language didactics in Poland]. Neofilolog, 43/1. 25-38.  [Google Scholar]
 17. Kroeger, J & Lash, M. (2011). Asking, listening, and learning: Toward a more thorough method of inquiry in home-school relations. Teaching and Teacher Education, 27, 268-277.  [Google Scholar]
 18. McBride, B. (1991). Preservice Teachers’ Attitude Toward Parental Involvement. Teacher Education Quarterly, 18 (4), 57–67. [Google Scholar]
 19. Miłkowska-Olejniczak, G. (2002). Na pomoc dziecku i rodzinie, czyli o przygotowaniu nauczycieli do pracy wychowawczej w  środowisku lokalnym. In  E. Kozioł & E. Kobyłecka (Eds.), W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku. (pp. 275-282). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.  [Google Scholar]
 20. Nowosad, I., Pietrań K. (2015). “Rola Uczelni Wyższych w Przygotowaniu Przyszłych Nauczycieli do Współpracy z Rodzicami.” In Rocznik Lubuski. Tom 41. Część 2. Polskie Szkolnictwo Wyższe - Stan i Perspektywy, (pp. 131-145). [Google Scholar]
 21. Peck, F., N., Maude, S. P., Brotherson, M. J. (2015). Understanding Preschool Teachers’ Perspectives on Empathy: A Qualitative Inquiry. Early Childhood Educ J, 43,169–179.  [Google Scholar]
 22. Siek-Piskozub, T., Jankowska, A. (2015). Znaczenie praktyk w rozwijaniu kompetencji nauczycielskiej – perspektywa praktykanta i mentora. [The role of the practicum in the development of teacher competence – perspective of prospective teachers and mentors]. Neofilolog, 44/2. 209-220.  [Google Scholar]
 23. Śliwerski, B. (2001). Program wychowawczy szkoły. Warszawa: WSiP. [Google Scholar]
 24. Uludag, A. (2008). Elementary preservice teachers’ opinions about parental involvement in elementary children’s education. Teaching and Teacher Education, 24, 807–817. [Google Scholar]
 25. Uludag, A. (2006). Elementary preservice teachers’ opinions about parental involvement in elementary children’s education. Diss. Florida State U.  [Google Scholar]
 26. Zawadzka-Bartnik, E. (2014). Refleksja w zawodzie nauczyciela – założenia a realne możliwości realizacji. [Reflection in the teaching profession – foundations and real possibilities for implementation]. Neofilolog, 43/1, 7-23. [Google Scholar]
 27. Zawadzka-Bartnik E. (2015). Czego powinniśmy uczyć a czego uczymy – rozważania o edukacyjnych złudzeniach. [What we should teach and what we teach – a consideration of educational illusions]. Neofilolog, 44/2, 139-153. [Google Scholar]