International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2005, Vol. 1(2) 9-30

A Comparative Approach Directed to The Assessment and Evaluation Studies in The Geography Course Books Taught at The Secondary Education in Turkey

Yaşar OKAN

pp. 9 - 30   |  Manu. Number: ijpe.2005.006

Published online: June 01, 2005  |   Number of Views: 160  |  Number of Download: 557


Abstract

This study analyses the assessment and evaluation studies comparatively in the geography course books of the secondary education taught in Turkey. In this sense, after the assesment and evaluation studies which are taken place in the geography course books have been dealt both in respect of quantity and quality, the questions are classified according to the mental fieldphases. In addition to this, after the subject matters to be taken into consideration in the written and verbal assessment and evaluation studies that the gegraphy teachers have realized in the classroom have been stated, the suggestions concerning the assessment and evaluation sufficiencies that should be included in the geography course books have been put in order.

Keywords: Secondary Education, Geography Course, Target Behaviours, Measurement and Evaluation.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
OKAN, Y. (2005). A Comparative Approach Directed to The Assessment and Evaluation Studies in The Geography Course Books Taught at The Secondary Education in Turkey. International Journal of Progressive Education, 1(2), 9-30.

Harvard
OKAN, Y. (2005). A Comparative Approach Directed to The Assessment and Evaluation Studies in The Geography Course Books Taught at The Secondary Education in Turkey. International Journal of Progressive Education, 1(2), pp. 9-30.

Chicago 16th edition
OKAN, Yasar (2005). "A Comparative Approach Directed to The Assessment and Evaluation Studies in The Geography Course Books Taught at The Secondary Education in Turkey". International Journal of Progressive Education 1 (2):9-30.

References
 1. Atalay, İ. (2001). Lise coğrafya. İstanbul: İnkılap Kitabevi Yayın San. ve Tic. A.Ş. Yay. [Google Scholar]
 2. Atalay, İ. (2001). Türkiye ’nin beşeri ve ekonomik coğrafyası. İstanbul: İnkılap Kitabevi Yayın San. ve Tic. A.Ş. Yay. [Google Scholar]
 3. Aydın, C. (2001). Türkiye coğrafyası-fiziki (Lise). Ankara: Doğan Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Bloom, B. (1956). Taxonomy of educational objectives, handbook I: Cognitive domain. New York. [Google Scholar]
 5. Blomm, B. S., Hastings, J. T.,& Madaus, G. F. (1971). Handbook on formative and [Google Scholar]
 6. summative evaluation of student learning. New York: McGraw Hill. [Google Scholar]
 7. Bloom, B. (1979). İnsan nitellikleri ve öğrenme. (Çeviren: D. Ali Özçelik): Ankara: Milli Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 8. Çelik, H., Mercan, A., Ünel, K., & Yürük, Y. (2001). Ülkeler coğrafyası. İstanbul: MEB Yay. [Google Scholar]
 9. Demirel, Ö. (2002). Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Duru, A., Aksoy, O., & Olgun, S. S. (2003). Türkiye coğrafyası (Lise) (Fiziki). İstanbul: MEB Yay. [Google Scholar]
 11. Erdoğan, E., & Aydın, D. (2003). Türkiye ’nin beşeri ve ekonomik coğrafyası. İstanbul: Doğan Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Erinç, S. (2003). Lise coğrafya. İstanbul: Altın Kitapları Yay. [Google Scholar]
 13. George, W. M. (1998). Social studies and the elemantary school child. New Jersey: Prentice Hall. [Google Scholar]
 14. Grahm, A. (1986). Elementary social studies texts: An Authr-Editor’s point of view. Social Education Policy Center, Ed 232 941(50-55) [Google Scholar]
 15. Gözenç, S., & Aydın, D. (2003). Ülkeler coğrafyası. Ankara: Doğan Yayıncılık. [Google Scholar]
 16. İşman, A., & Eskicumalı, A. (1999). Eğitimde planlama ve değerlendirme. Adapazarı: Değişim Yayınları. [Google Scholar]
 17. Katz, E. (1984). Federalism in secondary school American history and government textbooks. In S. L. Schecter (Ed.), Teaching about American federal democracy. Philadelphia: Center for the Study of Federalism at tample University, ED 248 161 [Google Scholar]
 18. Kent, A., et al., (1996). Geograhy ın Education. New York: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 19. Kılıç, A., & Seven, S. (2002). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 20. Korkmaz, A., (2001). İlköğretim ders kitaplarında ölçme ve değerlendirme. In L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel Yayım Dağıtım. [Google Scholar]
 21. Kutlu, Ö. (1999). İlköğretim okullarındaki Türkçe ders kitaplarındaki okuma parçalarına dayalı olarak hazırlanmış sorular üzerine bir inceleme. Eğitim ve Bilim, 22(111). [Google Scholar]
 22. Küçük, S. (2002). Örgün eğitim ikinci kademe Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme çalışmalarında karşılaşılan güçlükler. Milli Eğitim Dergisi, 153-154. [Google Scholar]
 23. Küçükahmet, L. (2003). Eğitim programlarında ders kitabının yeri. In L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel Yayım Dağıtım. [Google Scholar]
 24. Küçükahmet, L. (2004). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayım Dağıtım. Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (1995). Measurement and assesment in teaching (7th ed.). New Jersey: Prentice-Hall. [Google Scholar]
 25. Lorber, M. A., & Pierce, W. D. (1990). Objectives, methods and evaluation for secondary teaching. New Jersy: Prentice Hall. [Google Scholar]
 26. Milli Eğitim Bakanlığı. (1995). Ders kitapları inceleme yönetmeliği. Tebliğler Dergisi, 2434. [Google Scholar]
 27. Petterson et al., (1991). The use of verbo-visual information teaching of geography-views from teachers. Paper presented at the 23rd Annual Conference of the International Visual Literacy Assocation, Washington. [Google Scholar]
 28. Price, R. D. (1981). Textbook dilemma in the social studies.The Social Studies, 57(21-23). [Google Scholar]
 29. Poyrazoğlu, O. N. (1993). Türkçe öğretiminde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri. İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi ve Sorunları Semp. Ankara. TED Yay. [Google Scholar]
 30. Savage, T. V., & Amstrong. D. G. (1999). Effective teaching in elementary social studies (4th Edition). New Jersey: Prentice Hall. [Google Scholar]
 31. Seven, S.(2001). İlköğretim sosyal bilgiler ders kitapları hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). [Google Scholar]
 32. Shannon, P. (1982). Some subjective reasons for teachers reliance on commerical reading materials. Reading Teacher, 36, 884-889. [Google Scholar]
 33. Şahin, C. (1990). Ortaokullar için milli coğrafya adlı kitap hakkında düşünceler. Türk Kültürü Dergisi Sayı, 324. [Google Scholar]
 34. Şahin, C., ve Diğerleri (2001). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 35. Şahin, C., (2002). Türkiye coğrafyası (Lise “Fiziki”). İstanbul: Ders Kitapları Anonim Şirketi. Tan, Ş., Kayabaşı, Y., & Erdoğan, A.(2003). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 36. Thomas, P. R., & Jennifer T. N. (2000). Classroom-ready activities for teaching history and geography in grades 7-12. London: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 37. Thorndike, R. M. et al. (1991). Measurement and evaluation in psychology and education. Macmillan Publishing Company. [Google Scholar]
 38. Oosterhof, A. (1994). Classroom applications of educational measurement. New York: Merill Publishing Company. [Google Scholar]
 39. Özgen, B. (1987). Türkiye’de ders kitapları sorunu ve çözüm yolları. Eğitim ve Bilim, Ocak(49). [Google Scholar]
 40. Özçelik, D. A. (1982). Test hazırlama kılavuzu. Ankara: ÖSYM Yay. [Google Scholar]
 41. Yiğitarslan (Gözkaya), D. (1995). Öğretmen ve öğrenci gözüyle ders geçme ve kredi [Google Scholar]
 42. sistemine göre tarih 1 ders kitabının değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). [Google Scholar]
 43. 1 Ölçütler konusunda: Yel, S.( 2001). Ders Kitabı İncelemesi (Örnek Bir Çalışma). (Editör: Prof. Dr. Leyla Küçükahmet). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Ankara: Nobel Yayım Dağıtım, s.173’ten yararlanılmıştır. [Google Scholar]