International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(1) 16-34

The Investigation of Attitudes Towards Physical Activity and Their Levels of Life Satisfaction of High School Students

Yasin Altın, İbrahim İlter & Mehmet Gül

pp. 16 - 34   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.329.2   |  Manu. Number: MANU-2006-05-0002.R1

Published online: February 01, 2021  |   Number of Views: 319  |  Number of Download: 688


Abstract

The aim of this study was to investigate attitudes towards physical activity and their levels of life satisfaction of high school students. The sampling group of the study that was descriptive in scanning model was composed of 412 students, chosen by suitable sampling method, studying at high schools’ levels in Artova district of Tokat province. "Personal Information Form", "Cognitive Behavioural Physical Activity Scale" and "Life Satisfaction Scale" were applied to the students. Descriptive statistics such as percentage, frequency, arithmetic mean and standard deviation, and Kolmogorov Smirnov test to examine the distribution of data were performed in the analysis of the data. And in order to test the hypothesises of the study parametric tests such as independent sample t-test and one-way anova were performed. In addition, Pearson Correlation test was performed to test the relationship between dependent variables such as students' attitude towards physical activity and life satisfaction level. According to the results of the analysis, independent variables such as gender, sports, place of life and class level bring about a significant difference on students’ attitude towards physical activity and life satisfaction level. Moreover, the findings of the study show that there is a low level, positive and meaningful relationship between life satisfaction level and physical activity attitude. As a result of the study, it was found that the students' attitudes towards physical activity and their life satisfaction levels were affected by various variables and there was a meaningful relationship between these two dependent variables.

Keywords: Physical Activity, Attitude, Life Satisfaction, High School Students


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Altin, Y., Ilter, I. & Gul, M. (2021). The Investigation of Attitudes Towards Physical Activity and Their Levels of Life Satisfaction of High School Students . International Journal of Progressive Education, 17(1), 16-34. doi: 10.29329/ijpe.2021.329.2

Harvard
Altin, Y., Ilter, I. and Gul, M. (2021). The Investigation of Attitudes Towards Physical Activity and Their Levels of Life Satisfaction of High School Students . International Journal of Progressive Education, 17(1), pp. 16-34.

Chicago 16th edition
Altin, Yasin, Ibrahim Ilter and Mehmet Gul (2021). "The Investigation of Attitudes Towards Physical Activity and Their Levels of Life Satisfaction of High School Students ". International Journal of Progressive Education 17 (1):16-34. doi:10.29329/ijpe.2021.329.2.

References
 1. Akandere, M., Özyalvaç, N. T., & Duman, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi (Konya anadolu lisesi örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(24), 1-10. Retrieved from http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/208. [Google Scholar]
 2. Ata, N. (2020). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu ve egzersiz algılarının egzersiz davranışlarına göre incelenmesi. Tekirdağ: Unpublished Master's Dissertation, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH70AWkZVhx87PrMBu4_wjciK2Fyz-CmHVXqrfxARCXFX. [Google Scholar]
 3. Atik, G., & Güçlüöver, A. (2020). Öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumları ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kırıkkale ili örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(23), 1959-1975. doi:10.26466/opus.687393. [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Avitsland, A., Leibinger, E., Resaland, G. K., Solberg, R. B., Kolle, E., & Dyrstad, S. M. (2020). Effects of school-based physical activity interventions on mental health in adolescents: The school in motion cluster randomized controlled trial. Mental Health and Physical Activity, 1-34. doi:10.1016/j.mhpa.2020.100348. [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Avşaroğlu, S., & Koç, H. (2019). Yaşam doyumu ile sıkıntıyı tolere etme arasındaki ilişkide iyimserliğin aracı etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(53), 565-588. Retrieved from http://turkpdrdergisi.com/index.php/pdr/article/view/806. [Google Scholar]
 6. Avşaroğlu, S., Deniz, M. E., & Kahraman, A. (2005). Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(14), 115-129. Retrieved from http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/635. [Google Scholar]
 7. Aydın, İ. (2020). Rekreasyonel fiziksel aktivitelere düzenli katılan bireylerde ilgilenim, algılanan sağlık çıktısı ve yaşam doyum ilişkisi. Ankara: Unpublished PhD Dissertation, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGRuk7k0Ylg--M30Zytec64akpF0UZ31YnaCW8lgwKSwU. [Google Scholar]
 8. Bailey, A. P., Hetrick, S. E., Rosenbaum, S., Purcell, R., & Parker, A. G. (2017). Treating depression with physical activity in adolescents and young adults: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Psychological Medicine, 48(7), 1-20. doi:10.1017/S0033291717002653. [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Bakır, R. E. (2020). Sporcularda dindarlık, alçakgönüllülük ve yaşam doyumu ilişkisi: Uzak doğu sporları örneği. İstanbul: Unpublished Master's Dissertation, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Psikolojisi Bilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGYDptDUE-3cqffi5hVEiUVpyWn780MZ4c-kogrxuUAh9. [Google Scholar]
 10. Balcı, Ş., Gölcü, A., & Gölcü, A. A. (2019). Sosyal medya kullanımı ile kendini gizleme ve yaşam doyumu arasında bir bağlantı var mı? Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 173-190. doi:10.32709/akusosbil.511318. [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Barut, A. İ., Demir, A., Ballıkaya, E., & Çifçi, F. (2019). Doğa yürüyüşü ve yamaç paraşütü sporu yapan bireylerin yaşam doyumu ve özyeterliklerinin incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 3(2), 137-145. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/seder/issue/44750/578964. [Google Scholar]
 12. Bilge, F., Sayan, A., & Kabakçı, Ö. F. (2009). Aile mahkemesi uzmanlarının meslek doyumları, yaşam doyumları ve ilişkilere yönelik inançlarının incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32), 20-31. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tpdrd/issue/21452/229608. [Google Scholar]
 13. Bozdağ, B. (2019). Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara: Unpublished PhD Dissertation, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYjQYqvTRbnQ6_1JJmIXZFL_L-1zP72JbxTu9FOiqHTj2. [Google Scholar]
 14. Bozkuş, T., Türkmen, M., Kul, M., Özkan, A., Öz, Ü., & Cengiz, C. (2013). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi ve ilişkilendirilmesi. International Journal of Sport Culture and Science, 1(3), 49-65. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjscs/issue/8659/108013. [Google Scholar]
 15. Bulut, M. B., & Yıldız, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin yaşam doyumlarına etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24(2), 397-412. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tsadergisi/issue/56373/573229. [Google Scholar]
 16. Bulut, N. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının yaşam doyumu, stresle başaçıkma stratejileri ve olumsuz otomatik düşünceleri arasındaki ilişkiler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(27), 1-13. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/334731923_Okul_Psikolojik_Danismanlarinin_Yasam_Doyumu_Stresle_Basacikma_Stratejileri_ve_Olumsuz_Otomatik_Dusunceleri_Arasindaki_Iliskiler. [Google Scholar]
 17. Büyükdemir, D., Soyer, F., & Türkoğlu, Ç. (2018). Farklı ortaöğretim programlarında öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları. International Congresses on Education - ERPA (s. 416-421). İstanbul: Edugarden. Retrieved from http://www.academia.edu/download/63812798/erpa-2018-e-book-of-proceedings-2018_with-isbn_15bc882e42ce0a20200702-21920-1kune86.pdf#page=428. [Google Scholar]
 18. Canbolat, D. (2018). Öğretmenlerde fiziksel aktivite düzeyi ve benlik saygısının incelenmesi. Konya: Unpublished Master's Dissertation, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vbVkXe1KChYWNElr1MuLZr8zXEvjULwS81Hr36_lusJHkVhgTqGJJUqwBBOYY3e8. [Google Scholar]
 19. Caz, Ç., Bıçakçı, Y. S., & Nahipoğlu, F. F. (2019). Spora yönelik tutum ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: Marmara üniversitesi sosyal bilimler meslek yüksekokulu öğrencileri örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(3), 484-491. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumus/issue/49667/440913. [Google Scholar]
 20. Cengiz, C., & İnce, M. L. (2013). Farklı okul ortamlarındaki çocukların okul sonrası fiziksel aktivitelerde algıladıkları öz-yeterlikleri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 135-147. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/comuybd/issue/4102/54044. [Google Scholar]
 21. Cengiz, C., İnce, M. L., & Çiçek, Ş. (2009). Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve fiziksel aktivite tercihleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 23-32. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/28580/304937. [Google Scholar]
 22. Çakmak Yıldızhan, Y., & Çağlayan, G. N. (2019). Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile sosyal zeka düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 24(4), 227-240. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/49196/568424. [Google Scholar]
 23. Çekiç, A., Kaya, İ., & Buğa, A. (2019). Anne babaların akılcı olmayan inançları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), 567-575. doi:10.24106/kefdergi.2594 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Çelik, A., Koçkaya, E., & Parlar, F. (2018). Orta öğretim düzeyi öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersi tutumları: Trabzon ili örneği. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 34-42. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunibesyo/issue/42289/501729. [Google Scholar]
 25. Çetin, M. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması (Kırşehir il örneği). Ankara: Unpublished Master's Dissertation, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lD0rJ7YgEQNejP6I5ugtYh53lNqOQdU5s5Pdjqbzde4-. [Google Scholar]
 26. Çolak, F. Ş. (2019). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Erzurum ili örneği). Erzurum: Unpublished Master's Dissertation, Atatürk Üniversitesi, Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVsx2947pJ90amm4-S6UmjbA2VNKWeG6i5lRWwPKUxe1s. [Google Scholar]
 27. Dağlı, A., & Baysal, N. (2016). Yaşam doyumu ölçeğinin türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1250-1262. doi:10.17755/esosder.75955 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. De Cocker, K., Verloigne, M., Cardon, M., & Van Acker, R. (2020). Public health communication and education to promote more physical activity and less sedentarybehaviour: development and formative evaluation of the ‘physical activity triangle’. Patient Education and Counseling, 1-31. doi:10.1016/j.pec.2020.06.025 [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Diaz, R., Miller, E. K., Kraus, E., & Fredericson, M. (2019). Impact of adaptive sports participation on quality of life. Sports Medicine and Arthroscopy Review, 27(2), 73-82. doi:10.1097/JSA.0000000000000242 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of personality assessment(49), 71-75. doi:10.1207/s15327752jpa4901_13. [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Duman, S., Baştuğ, G., Taşğın, Ö., & Akandere, M. (2011). Bedensel engelli sporcularda kendine güven duygusu ile yaşam doyum düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1364-1373. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/268072526.pdf. [Google Scholar]
 32. Edwards, M. K., & Loprinzi, P. D. (2017). Experimentally increasing sedentary behavior results in decreased life satisfaction. Health Promotion Perspectives, 7(2), 88-94. doi:10.15171/hpp.2017.16. [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Elkin, N. (2017). Bir vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri yüksekokulu öğrencilerinin genel yaşam doyumu düzeyleri ve ilişkili faktörler. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi(2), 123-141. Retrieved from http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/handle/11363/594#sthash.WCmrVGkz.dpbs. [Google Scholar]
 34. Elmas, İ. H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin hayat tatmin düzeyleri. Gaziantep: Unpublished Master's Dissertation, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=DPTyuy3wRPq_qvCPSqUB6-HkgUkiNFkxkXf9AzEnrwMDPaux2Y66W6HCNbmxstN6. [Google Scholar]
 35. Ergül, O. K. (2017). 12–14 yaş grubu ergenlerde “ders dışı etkinlikler ve egzersiz kapsamında” uygulanan fiziksel aktivite programının ilköğretim öğrencilerinin yaşam kalitesi üzerindeki etkileri. Manisa: Unpublished PhD Dissertation, Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=q3-d9QtLoVA2OMExHSkJpe0F5RFZPR91zwPmayxhxKSyH6iWiu_ks0fBYU7a4DPg. [Google Scholar]
 36. Erol, M., & Kaba, İ. (2018). Ergenlerin yaşam doyumunun incelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(16), 52-63. Retrieved from http://www.jshsr.org/DergiTamDetay.aspx?ID=318&Detay=Ozet. [Google Scholar]
 37. Eskiler, E., Küçükibiş, F., Gülle, M., & Soyer, F. (2016). Bilişsel davranışçı fiziksel aktivite ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(2), 2577-2587. Retrieved from https://toad.halileksi.net/olcek/bilissel-davranisci-fiziksel-aktivite-olcegi. [Google Scholar]
 38. Gezer, H. (2014). Spor yapan ve spor yapmayan emniyet teşkilatı mensuplarının yaşam doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Malatya örneği). Muğla: Unpublished Master's Dissertation, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPes-CvnhRcjQsKfkDFr-zRzrvelseuTki2_ee5J2u_8cCnUgO-wfwyswJ. [Google Scholar]
 39. Gülle, M. (2019). Investigation of the effect of cognitive behavioral and physical development levels on the multiple intelligence of university students. Asian Journal of Education and Training, 5(4), 510-517. doi:10.20448/journal.522.2019.54.510.517 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Günaçtı Atasoy, D. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin yaşam doyumu düzeyleri ve serbest zamana yönelik tutumları. Trabzon: Unpublished Master's Dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80Ki5tWMVl26rQ5UgbmcHpj-2qBmaJxurdw0yxQeyPzKZ. [Google Scholar]
 41. Gürsoy, S., Zekioğlu, A., Gürsoy, R., & Çamlıyer, H. (2020). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumları ile öğrenmeye karşı sorumluluk davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Humanistic Perspective, 2(1), 9-17. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hp/issue/52419/674214. [Google Scholar]
 42. İlaslan, E., Taylan, S., Özkan, İ., & Adıbelli, D. (2020). Bir ilçedeki üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve ilişkili faktörlerin incelenmesi. Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Dergisi, 5(1), 15-21. doi:10.5336/intermed.2019-71187 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Kaçik, S., & Acar, F. (2020). Üniversite öğrencilerinin gelişmeleri kaçırma korkusu (GKK) ve yaşam doyum düzeylerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 74-90. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder/issue/55597/749652. [Google Scholar]
 44. Kalfa, S. (2017). Spor bilimleri ve eğitim fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve serbest zaman doyumunun incelenmesi (Uşak üniversitesi örneği). Muğla: Unpublished Master's Dissertation, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rekreasyon Anabilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7lOJX8w_8PRQU1mSHU6-jrALmUGUGZkJWj4FzZ5hGHoQ9Yuwua7YjoEwflaSSwut. [Google Scholar]
 45. Kaya, A. (2020). İlköğretim kurumları ikinci kademede öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik görüş ve tutumlarının incelenmesi. Bartın: Unpublished Master's Dissertation, Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Retrieved from http://acikerisim.bartin.edu.tr/handle/11772/2952. [Google Scholar]
 46. Kayhan, P. (2020). Ortaokul öğrencilerinin demokratik tutumlarının yaşam doyumuna etkisi. Gaziantep: Unpublished Master's Dissertation, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH7QABesUrzMWPHUywCBsvCFpiJJeASS2EpUwPv0kkYaF. [Google Scholar]
 47. Keskin, N., Öncü, E., & Küçük Kılıç, S. (2016). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlikleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 93-107. doi:10.1501/Sporm_0000000287. [Google Scholar] [Crossref] 
 48. Kılcı, H. (2019). Lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerine etkisi. Çorum: Unpublished Master's Dissertation, Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Retrieved from http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/handle/11491/5704. [Google Scholar]
 49. Kılıç, T., & Çimen, P. N. (2018). Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-13. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbid/issue/40817/442686. [Google Scholar]
 50. Kılınç, M., & Uzun, K. (2020). Ergenlerin yaşam doyumlarının yordayıcıları olarak direkt ve dolaylı akran baskısı. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(28), 1241-1271. doi:10.26466/opus.748254. [Google Scholar] [Crossref] 
 51. Kıran, E., Kirman, Ş., & Baksı, E. (2019). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu üzerinde etkisi olan sosyo-demografik etmenlerin belirlenmesi: Tekirdağ namık kemal üniversitesi öğrencileri üzerine bir uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 89-94. doi:10.18506/anemon.456693. [Google Scholar] [Crossref] 
 52. Kırbaş, Ş. (2020). Gençlik ve spor il müdürlüğü personelinin fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25(3), 213-224. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/55461/732596. [Google Scholar]
 53. Konar, N., & Şanal, A. (2018). Engelli öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. International 2nd Academic Sports Research Congress (pp. 637-660). Batum: Akademik Spor Araştırmaları Derneği. Retrieved from http://gavsispanel.gelisim.edu.tr/Document/asanal/20191004233413754_088ec5ca-424e-473b-8605-7126efb7b64b.pdf. [Google Scholar]
 54. Korkmaz, N. H., & Deniz, M. (2013). Yetişkinlerin fiziksel aktivite düzeyleri ile sosyo-ekonomik düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi. NWSA-Sports Sciences, 8(3), 46-56. doi:10.12739/NWSA.2013.8.3.2B0094. [Google Scholar] [Crossref] 
 55. Korkut Owen, F., Demirbaş Çelik, N., & Doğan, T. (2018). Yaş, cinsiyet ve yaşam doyumlarına göre ortaöğretim öğrencilerinde iyilik hali. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 379-397. doi:10.7596/taksad.v7i1.1222. [Google Scholar] [Crossref] 
 56. Maher, J. P., Doerksen, S. E., Elavsky, S., & Conroy, D. E. (2014). Daily satisfaction with life is regulated by both physical activity and sedentary behavior. Journal of Sport & Exercise Psychology(36), 166-178. doi:10.1123/jsep.2013-0185 [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Memiş, U. A., & Yıldıran, İ. (2008). Çocukluk ve ergenlikteki fiziksel aktivite deneyimleri ile yetişkinlikteki fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişki. Gazi Beden Eiğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 13-32. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/28040/297773. [Google Scholar]
 58. Mollaoğulları, H., & Uluç, S. (2019). Spor yapan ve spor yapmayan ortaokul öğrencilerinin sınav kaygı durumlarının incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 3(3), 78-87. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/seder/issue/48470/616388. [Google Scholar]
 59. Mumcu, N. (2019). Aktif spor yapan ve yapmayan beden eğitimi öğrencilerinin stres ve mutluluk düzeylerinin belirlenmesi. Çorum: Unpublished Master's Dissertation, Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Retrieved from http://79.123.184.155/xmlui/handle/11491/5752#sthash.dZRC2Ov6.dpbs. [Google Scholar]
 60. Orhan, R. (2019). Çocuk gelişiminde fiziksel aktivite ve sporun önemi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 157-176. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbd/issue/42808/504210. [Google Scholar]
 61. Özgür, G., Babacan Gümüş, A., & Durdu, B. (2010). Evde ve yurtta kalan üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1(1), 25-32. Retrieved from http://phdergi.org/TR/jvi.aspx?un=PHD-44153&volume=1&issue=1. [Google Scholar]
 62. Özkatar Kaya, E., Sarıtaş, N., Yıldız, K., & Kaya, M. (2018). Sedanter olan ve olmayan bireylerin fiziksel aktivite ve yaşam tatmin düzeyleri üzerine araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3), 89-94. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbusbed/issue/39368/454301. [Google Scholar]
 63. Öztürk, B. (2020). Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin yaşam doyumları ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişki. Denizli: Unpublished Master's Dissertation, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı. Retrieved from http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11499/35123/Bertan%20%C3%96ZT%C3%9CRK%20Proje%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Google Scholar]
 64. Öztürk, F. (2019). Kocaeli bölgesindeki lise öğrencilerinin spor yapma durumuna göre yaşam doyumu ve problem çözme becerilerinin incelenmesi. Kocaeli: Unpublished Master's Dissertation, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Retrieved from https://avesis.kocaeli.edu.tr/yonetilen-tez/16cce6b8-0cb6-4295-9f57-31cb5aea154a/kocaeli-bolgesindeki-lise-ogrencilerinin-spor-yapma-durumuna-gore-yasam-doyumu-ve-problem-cozme-becerilerinin-incelenme. [Google Scholar]
 65. Özyalvaç, N. T. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi (Konya anadolu lisesi örneği). Konya: Published Master's Dissertation (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 24: 1-10), Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ZeTyprYuef2HkaF3xt4wYhb9g6zkKB8Y0AlE-LY6jb7BHofAX_CEpJXSW_6HtrPS. [Google Scholar]
 66. Pedisic, Z., Greblo, Z., Phongsavan, P., Milton, K., & Bauman, A. E. (2015). Are total, intensity- and domain-specific physical activity levels associated with life satisfaction among university students? PloS one, 10(2), 1-21. doi:10.1371/journal.pone.0118137. [Google Scholar] [Crossref] 
 67. Pengpid, S., & Peltzer, K. (2019). Sedentary behaviour, physical activity and life satisfaction, happiness and perceived health status in university students from 24 countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(12), 2084. doi:10.3390/ijerph16122084. [Google Scholar] [Crossref] 
 68. Satman, M. C. (2018). Fiziksel aktivite: bilinenin çok ötesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 158-178. doi:10.1501/Sporm_0000000401. [Google Scholar] [Crossref] 
 69. Schembre, S. M., Durand, C. P., Blissmer, B. J., & Greene, G. W. (2015). Development and validation of the cognitive behavioral physical activity questionnaire. American Journal of Health Promotion, 30(1), 58-65. doi:10.4278/ajhp.131021-QUAN-539. [Google Scholar] [Crossref] 
 70. Seçer, E. (2019). Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ile psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişki. Erzincan: Unpublished Master's Dissertation, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Retrieved from http://earsiv.ebyu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12432/3585. [Google Scholar]
 71. Serel Arslan, S., Alemdaroğlu, İ., Öksüz, Ç., Karaduman, A. A., & Tunca Yılmaz, Ö. (2018). Genç bireylerde fiziksel aktivitenin akademik başarı ve depresyon üzerine etkisi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 6(1), 37-42. doi:10.30720/ered.417878. [Google Scholar] [Crossref] 
 72. Sevinç, F., & Özel, Ç. H. (2018). Boş zaman aktivitesi olarak dalış ve yaşam doyumu ile ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 397-415. doi:10.16953/deusosbil.416816. [Google Scholar] [Crossref] 
 73. Söyleyici, Z. S. (2018). Üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının fiziksel aktivite düzeylerine göre irdelenmesi. Ankara: Unpublished PhD Dissertation, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBl_CWtnOcIetrisPS6yhBn10AHb8XZQTLxz9ghaJjoeD. [Google Scholar]
 74. Şahin, M., Kırandı, Ö., Atabaş, G., & Bayraktar, B. (2017). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri (İstanbul Üniversitesi örneği). Spor Eğitim Dergisi, 1(1), 26-33. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/seder/issue/31156/363852. [Google Scholar]
 75. Şimşek, E., Koç, K., Özsoy, D., & Karakuş, M. (2020). The title of the article: investigation the ffect of performing physical activity at home on sleep quality and life satisfaction during coronavirus (covid-19) outbreak. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(7), 55-62. Retrieved from https://search.proquest.com/openview/34c99a7a7210bd85fc2c78a4d5a04dde/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2045597. [Google Scholar]
 76. Tanrıverdi, İ. (2016). Ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının karşılaştırılması (Van il örneği). Ağrı: Unpublished Master's Thesis, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Retrieved from https://acikerisim.agri.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12501/532. [Google Scholar]
 77. Tepeli Temiz, Z., & Ulusoy Gökçek, V. (2020). Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin anksiyete, sosyal destek ve yaşam doyum düzeyleri ile baş etme stillerinin incelenmesi. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi(15), 431-458. doi:10.16947/fsmia.758108. [Google Scholar] [Crossref] 
 78. Tuzgöl Dost, M. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 132-143. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/11121/133000. [Google Scholar]
 79. Uğraş, S., & Güllü, M. (2020). Ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersindeki mutluluk düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi: yapısal eşitlik modeli. Journal of History School(44), 593-599. doi:10.29228/Joh40276. [Google Scholar] [Crossref] 
 80. Yanık, M., & Çamlıyer, H. (2015). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları ile okula yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 1(1), 9-19. doi:10.18826/ijsets.95709. [Google Scholar] [Crossref] 
 81. Yaşartürk, F., & Bilgin, B. (2018). Üniversitede öğrenim gören hentbolcuların serbest zaman tatmin ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 50-60. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjces/issue/43579/533516. [Google Scholar]
 82. Yazıcı Çelebi, G., & Çelebi, B. (2018). Investigation of life satisfaction levels of high school students in terms of various variables. Ercıyes Journal of Educatıon, 2(2), 1-15. doi:10.32433/eje.421904. [Google Scholar] [Crossref] 
 83. Yelpaze, İ., & Yakar, L. (2019). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu ve bilişsel esnekliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(54), 913-935. Retrieved from http://turkpdrdergisi.com/index.php/pdr/article/view/786. [Google Scholar]
 84. Yıldız, A. B., Gülşen, D. B., & Yılmaz, B. (2015). Sporcuların optimal performans duygu durumunun yaşam tatminleri üzerindeki etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi(9), 58-64. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/53518/712610. [Google Scholar]
 85. Yıldız, E., & Yaprak, P. (2018). Lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları: Ankara'da Balâ ilçesi örneği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 275-287. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/spormetre/issue/40788/466874. [Google Scholar]
 86. Yılmaz, A. (2019). Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite, sedanter süre ve yaşam kalitesi ilişkisinin değerlendirilmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1435-1453. doi:10.26466/opus.532283. [Google Scholar] [Crossref] 
 87. Yukay Yüksel, M., Çini, A., & Yasak, B. (2020). Genç yetişkinlerde sosyal medya bağımlılığı, yalnızlık ve yaşam doyumunun incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(40), 66-85. doi:10.33418/ataunikkefd.676402. [Google Scholar] [Crossref]