International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(6) 246-258

Physical Education, Art and Music Pre-Service Teachers' Life Satisfaction and Automatic Negative Thought Perception

Mergül Çolak & Ülviye Bilgin

pp. 246 - 258   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.382.17   |  Manu. Number: MANU-2106-15-0012.R1

Published online: December 03, 2021  |   Number of Views: 91  |  Number of Download: 388


Abstract

The purpose of this study is to examine the life satisfaction and automatic negative thoughts perception of physical education, art and music pre-service teachers. Students (n=387) who training in physical education and sport, art work and music departments participated in this study. Results showed that physical education teacher candidates' life satisfaction scores were significantly higher than those of art and music teacher candidates. On the other hand, the automatic negative thought perceptions of the art and music pre-service teachers were found to be higher than the physical education teacher candidates. Life satisfaction levels of the physical education pre-service teachers are found to be high, negative thought levels were low. Current findings emphasize the importance of participating in sports activities in order to increase the life satisfaction levels of pre-service teachers and decrease their negative automatic thinking levels.

Keywords: Student, Teacher Candidate, Negative Feeling, Happiness, Subjective Well-Being


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Colak, M. & Bilgin, U. (2021). Physical Education, Art and Music Pre-Service Teachers' Life Satisfaction and Automatic Negative Thought Perception . International Journal of Progressive Education, 17(6), 246-258. doi: 10.29329/ijpe.2021.382.17

Harvard
Colak, M. and Bilgin, U. (2021). Physical Education, Art and Music Pre-Service Teachers' Life Satisfaction and Automatic Negative Thought Perception . International Journal of Progressive Education, 17(6), pp. 246-258.

Chicago 16th edition
Colak, Mergul and Ulviye Bilgin (2021). "Physical Education, Art and Music Pre-Service Teachers' Life Satisfaction and Automatic Negative Thought Perception ". International Journal of Progressive Education 17 (6):246-258. doi:10.29329/ijpe.2021.382.17.

References
 1. Akyol, A. (1993). Yaşam kalitesi ve yaklaşımları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9(2), 75-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/836860 [Google Scholar]
 2. Altın, Y., İlter, İ., & Gül, M. (2021). The Investigation of Attitudes Towards Physical  [Google Scholar]
 3. Activity and Their Levels of Life Satisfaction of High School Students. International Journal of Progressive Education,  17(1), 16-34. DOI: 10.29329/ijpe.2020.329.2 [Google Scholar]
 4. Ardahan, F. (2014). Examining the relation between social capital, life satisfaction and academic achievement: school of physical education and sport case. Journal of Human Sciences,, 11(1), 1212-1226. https://doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2754     [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Aydın, B. & İmamoğlu, S. (2001). Stresle başa çıkma becerisi geliştirmeye yönelik grup çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 41-52. Retrieved from  http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/3308/1649-2970-1- SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y      [Google Scholar]
 6. Aydın, G. & Aydın, O. (1990). Otomatik düşünceler ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7(24), 51-55. Retrieved from https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpd1300443319900000m000355.pdf [Google Scholar]
 7. Aydıner, B. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarının alt boyutlarınıngenel öz-yeterlik yaşam doyumu ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Sakarya University Institude of Education Sciences, Sakarya, Turkey. [Google Scholar]
 8. Aysan, F. & Bozkurt, N. (2000). Bir grup üniversite öğrencisinin kullandığı başaçıkma stratejileri ile depresif eğilimleri ve olumsuz otomatik düşünceleri arasındaki ilişki. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(12), 25-38. Retieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1985 [Google Scholar]
 9. Aysan, F., & Bozkurt, N. (2004). Okul psikolojik danışmanlarının yaşam doyumu, stresle başa çıkma stratejileri ile olumsuz otomatik düşünceleri: İzmir İli Örneklemi . XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya. [Google Scholar]
 10. Barut, A. İ., Demir, A., Ballıkaya, E., & Çifçi, F. (2019). Doğa yürüyüşü ve yamaç paraşütü sporu yapan bireylerin yaşam doyumu ve öz yeterliklerinin incelenmesi. Spor Eğitim  [Google Scholar]
 11. Dergisi, 3(2), 137-145. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/seder/issue/44750/578964. [Google Scholar]
 12. Beck, A. (1964). Thinking and depression: II. Theory and therapy. Archives of General Psychiatry, 10, 561-571. https://doi:10.1001/archpsyc.1964.01720240015003   [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Beck, A. T. & Newman, C. F. (2005). Cognitive therapy. In Sadock B. J. & Sadock V. A. (Eds.). Comprehensive Textbook Of Psychiatry, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. [Google Scholar]
 14. Bozkurt, N. (1998). Lise öğrencilerinin okul başarısızlıklarının altında yatan, depresyonla ilişkili otomatik düşünme kalıpları. Unpublished doctoral dissertation, Dokuz Eylül University Social Science Institute, İzmir, Turkey. [Google Scholar]
 15. Bulut, M. B., & Yıldız, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin yaşam doyumlarına etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24(2), 397-412. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tsadergisi/issue/56373/573229. [Google Scholar]
 16. Burris, J. L., Brechting, E. H., Salsman, J., Carlson, C. R. (2009). Factors associated with the psychological well-being and distress of university students. Journal of American College Health, 57(5), 536-543. https://doi.org/10.3200/JACH.57.5.536-544  [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler Için Veri Analizi El Kitabı Istatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F.  (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri.Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Cashmore, A. G., Green, P., Scott, J. (2010). An ethnographic approach to studying the student experience: The student perspective through free form video diaries: A practice report. The International Journal of the First Year in Higher Education, 1(1), 106-111. https://doi.org/10.5204/intjfyhe.v1i1.22  [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Chow, H. P. (2005). Life satisfaction among university students in a Canadian prairie city: A multivariate analysis. Social Indicators Research, 70(2), 139-150. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11205-004-7526-0.pdf [Google Scholar]
 21. Çivitci, A. (2009). Relationship between irrational beliefs and life satisfaction in early adolescents. Eurasian Journal of Educational Research, 37, 91-109. Retrieved from http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=79322323&S=R&D=obo&EbscoContent=dGJyMNLr40Sep7M4yOvsOLCmsEmep7JSsKa4TbaWxWXS&ContentCustomer=dGJyMOzprk%2Bzqa5IuePfgeyx44Dt6fIA  [Google Scholar]
 22. Della Giusta, M. J., Jewell, S., Kambhampati, U. S. (2011). Gender and life satisfaction in the UK. Feminist Economics, 17(3), 1-34. https://doi.org/10.1080/13545701.2011.582028  [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13  [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Dilmaç, B. & Ekşi, H. (2008). Meslek Yüksek Okullarında öğrenim gören öğrencilerin yasam doyumları ve benlik saygılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 279-289. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1723963  [Google Scholar]
 25. Dinç, Z. F., Dikici, K., Özdemir, I. (2019). Üniversiteler arası 2. lig hentbol müsabakalarına katılan takımların otomatik düşünce puanlarının çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması. Sport Sciences, 14(1), 1-11. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/639551  [Google Scholar]
 26. Doğan, P. (2012). Resim öğretmeni adaylarının umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36(36), 115-127. Retrieved from http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/771/1143-2134-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y  [Google Scholar]
 27. Dost, M. T. (2006). Subjective well-being among university students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 188-197. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87701  [Google Scholar]
 28. Ellis, A., Wolfe, J. L., Moseley, S. (1966). How to prevent your child from becoming a neurotic adult. New York: Crown Publishers. [Google Scholar]
 29. Ersoy, A. (1983). Sanat Kavramlarına Giriş. Istanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 30. Free, M. L. (2007). Cognitive therapy in groups.Guidelines and resources for practice. Chicherster: John Wiley and Soons. [Google Scholar]
 31. Gandelman, N. & Piani, G. (2013). Quality of life satisfaction among workers and non-workers in Uruguay. Social Indicators Research, 111(1), 97-115. DOI 10.1007/s11205-011-9985-4   [Google Scholar]
 32. Gencay, S. (2009). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının umutsuzluk ve yaşam doyumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 380-388. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/70098 [Google Scholar]
 33. Gökçe, H. (2008). Serbest zaman doyumunun yaşam doyumu ve sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Pamukkale University Institute of Health Sciences, Denizli, Turkey. [Google Scholar]
 34. Gündoğar, D. S., Sallan, S., Gül, U., Ersin, D., Diljin, S. K. (2007). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi. Klinik Psikiyatr Dergisi,, 10, 14-22. Retrieved from https://jag.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD_10_1_14_27.pdf  [Google Scholar]
 35. Güngör, T. (2011). Selçuk Üniversitesi resim-iş eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin kaygı ve yaşam doyumu düzeyleri. Unpublished doctoral dissertation, Selçuk University Institute of Educational Sciences, Konya, Turkey. [Google Scholar]
 36. Hiçdurmaz, D. Inci, F., Karahan, S. (2017). Predictors of mental health symptoms, automatic thoughts, and self-esteem among university students. Psychological Reports, 120(4), 650-669. https://doi.org/10.1177/0033294117707945  [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Hollon, S. D. & Kendall, P. C. (1980). Cognitive self-statements in depression: Development of an automatic thoughts questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 4(4), 383-395. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF01178214.pdf [Google Scholar]
 38. Işık, Ö. G. & Koçak, Ö. (2014). İletişim fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(3), 281-300. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/178077  [Google Scholar]
 39. Kapıkıran, Ş. & Yağcı, U. (2012). Loneliness and life satisfaction of adolescents: The mediator and moderator role of playing musical ınstruments and joining a band. Ilkogretim Online, 11(3), 738-747. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/230030066.pdf  [Google Scholar]
 40. Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 41. Kendall, P. C., Howard, B. L., Hays, R. C. (1989). Self-referent speech and psychopathology: The balance of positive and negative thinking. Cognitive Therapy and Research, 13(6), 583-598. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF01176069.pdf   [Google Scholar]
 42. Keser, A. (2005). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama. Çalışma ve Toplum, 4(1), 77-95. Retrieved from https://www.calismatoplum.org/makale/is-doyumu-ve-yasam-doyumu-iliskisi-otomotiv-sektorunde-bir-uygulama  [Google Scholar]
 43. Kiralp, F. S. S. & Bolkan, A. (2016). Relationship between candidate teacher's attitude towards teaching profession and their life satisfaction levels. The Anthropologist, 23(1-2), 11-20. https://doi.org/10.1080/09720073.2016.11891919   [Google Scholar] [Crossref] 
 44. Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press. [Google Scholar]
 45. Korkut Owen, F., Demirbaş Çelik, N., & Doğan, T. (2018). Yaş, cinsiyet ve yaşam doyumlarına göre ortaöğretim öğrencilerinde iyilik hali. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 379-397. doi:10.7596/taksad.v7i1.1222. [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Malina, R. M. (2001). Physical activity and fitness : Pathway from chilhood to adulthood. American Journal of Human Biology, 13, 162-172. https://doi.org/10.1002/1520-6300(200102/03)13:2<162::AID-AJHB1025>3.0.CO;2-T  [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Mazıcıoğlu, M. M. & Öztürk, A. (2003). Dietary habits and influencing factors in university students at 3rd and 4th grades. Erciyes Medical Journal, 25(4), 172-178. Retrieved from https://jag.journalagent.com/erciyesmedj/pdfs/EMJ_25_4_172_178.pdf  [Google Scholar]
 48. Mollaoğulları, H., & Uluç, S. (2019). Spor yapan ve spor yapmayan orta okul öğrencilerinin sınav kaygı durumlarının incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 3(3), 78-87. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/seder/issue/48470/616388. [Google Scholar]
 49. Mumcu, N. (2019). Aktif spor yapan ve yapmayan beden eğitimi öğrencilerinin stres ve mutluluk düzeylerinin belirlenmesi. Unpublished Master's Dissertation, Hitit University, Institute of Health Sciences, Çorum, Turkey. Retrieved from http://79.123.184.155/xmlui/handle/11491/5752#sthash.dZRC2Ov6.dpbs. [Google Scholar]
 50. Myers, D. G & Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6(1), 10-19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1995.tb00298.x  [Google Scholar] [Crossref] 
 51. Özaydın, N. (2011). Mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Unpublished doctoral dissertation, Selçuk University Institute of Educational Sciences, Konya, Turkey. [Google Scholar]
 52. Öztürk, B. (2020). Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin yaşam doyumları ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişki. Unpublished Master's Dissertation, Pamukkale [Google Scholar]
 53. University Institute of Educational Sciences, Denizli, Turkey.  Retrieved from http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11499/35123/Bertan%20%C3%96ZT%C [Google Scholar]
 54. Patel, V. F., Flisher, A. J., Hetrick, S., McGregory, P. (2007). Mental health of young people: a global public-health challenge. Lancet, 369, 1302-1313. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60368-7  [Google Scholar] [Crossref] 
 55. Satman, M. C. (2018). Fiziksel aktivite: Bilinenin çok ötesi. Spormetre, 16(4), 158-178. DOI: 10.1501/Sporm_0000000401  [Google Scholar]
 56. Schimmack, U. R., Radhakrishnan, P., Oishi, S., Dzokoto, V., Ahadi, S. (2002). Culture, personality, and subjective well-being: Integrating process models of life satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 82(4), 582-593. https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.4.582  [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Seçer, E. & Yıldızhan Çakmak, Y. (2020). The relationship between physical activity levels and psychological resilience of university students. Propósitos y Representaciones, 8(SPE2), 598. [Google Scholar]
 58. Serin, N. B. & Aydınoğlu, N. (2011). Relationships among life satisfaction, anxiety and automatic thoughts of candidate teachers. Education Sciences, 6(1), 1335-1343. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/185708  [Google Scholar]
 59. Suldo, S. M. & Huebner, E. S. (2006). Is extremely high life satisfaction during adolescence advantageous? Social İndicators Research, 78, 179-203. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11205-005-8208-2.pdf  [Google Scholar]
 60. Şirin, H. & Izgar, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ve olumsuz otomatik düşünceleri arasındaki ilişki. Ilköğretim Online, 12(1), 254-266. Retrieved from http://www.ilkogretim-online.org/fulltext/218-1596986267.pdf?1623771832  [Google Scholar]
 61. Tepeli Temiz, Z., & Ulusoy Gökçek, V. (2020). Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin anksiyete,sosyal destek ve yaşam doyum düzeyleri ile baş etme stillerinin incelenmesi. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (15), 431-458. doi:10.16947/fsmia.758108. [Google Scholar] [Crossref] 
 62. Toker, B. (2012). Life satisfaction among academicians: an empirical study on the universities of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 190-195. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.637  [Google Scholar] [Crossref] 
 63. Tümkaya, S. & İflazoğlu, U. A. (2000). Çukurova Üniversitesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinin otomatik düşünce ve problem çözme düzeylerinin bazı sosyo demografik değişkenlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 143-158. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50057  [Google Scholar]
 64. Tümkaya, S., Çelik, M., Aybek, B. (2011). Lise öğrencilerinde boyun eğici davranışlar, otomatik düşünceler, umutsuzluk ve yaşam doyumunun incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 77-94. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50680  [Google Scholar]
 65. Uğraş, S., & Güllü, M. (2020). Ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersindeki mutluluk düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi: yapısal eşitlikmodeli. Journal of History School (44), 593-599. doi:10.29228/Joh40276. [Google Scholar] [Crossref] 
 66. Vara, Ş. (1999). Yoğun bakım hemşirelerinde iş doyumu ve genel yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Ege University Institute of Health Siences, İzmir, Turkey. [Google Scholar]
 67. Yaşartürk, F., & Bilgin, B. (2018). Üniversitede öğrenim gören hentbolcuların serbest zaman tatminve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim AraştırmalarıDergisi, 4(2), 50-60. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjces/issue/43579/533516. [Google Scholar]
 68. Yetim, Ü. (1993). Life satisfaction: A study based on the organization of personal projects. Social Indicators Research, 29(3), 277-289. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/27522698 [Google Scholar]
 69. Yetim, Ü. (2001). Toplumdan bireye mutluluk resimleri. Istanbul: Bağlam Yayıncılık. [Google Scholar]
 70. Zappulla, C., Pace, U., Cascio, V. L., Guzzo, G., Huebner, E. S. (2014). Factor structure and convergent validity of the long and abbreviated versions of the multidimensional students’ life satisfaction scale in an Italian sample. Social Indicators Research, 118(1), 57-69. DOI 10.1007/s11205-013-0418-4  [Google Scholar]