International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(6) 259-269

An Investigation on the Relationship Between Learner's Skills and Perceptions to Use Information and Communication Technologies (Ict) and 21st Century Skills (C21 Skills) in Education

Ramazan Karatepe & İsmail Karakuş

pp. 259 - 269   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.382.18   |  Manu. Number: MANU-2106-15-0009

Published online: December 03, 2021  |   Number of Views: 81  |  Number of Download: 298


Abstract

This research was conducted to reveal the relationship between learner’s skills and their perceptions of efficacy in using ICT and C21 skills in Education. Research data were collected from 456 teacher candidates studying at a state university in 2021. As the data collection tools, C21Learner Skills Usage Scale and The Efficacy Perception Scale of Using Information and Communication Technologies were used. As a result of the research, it was highlighted that the scores of the candidate teachers from both scales are medium-high. A moderately positive (r=509) relationship was found between the scales. In addition, ICT Usage Competencies in Education predicts C21 learner skills at (R=259) level.

Keywords: C21 Skills, Information and Communication Technologies, Teacher Candidates


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Karatepe, R. & Karakus, I. (2021). An Investigation on the Relationship Between Learner's Skills and Perceptions to Use Information and Communication Technologies (Ict) and 21st Century Skills (C21 Skills) in Education . International Journal of Progressive Education, 17(6), 259-269. doi: 10.29329/ijpe.2021.382.18

Harvard
Karatepe, R. and Karakus, I. (2021). An Investigation on the Relationship Between Learner's Skills and Perceptions to Use Information and Communication Technologies (Ict) and 21st Century Skills (C21 Skills) in Education . International Journal of Progressive Education, 17(6), pp. 259-269.

Chicago 16th edition
Karatepe, Ramazan and Ismail Karakus (2021). "An Investigation on the Relationship Between Learner's Skills and Perceptions to Use Information and Communication Technologies (Ict) and 21st Century Skills (C21 Skills) in Education ". International Journal of Progressive Education 17 (6):259-269. doi:10.29329/ijpe.2021.382.18.

References
 1. AASL (2017) AASL Standards Framework for Learners. Derived from https://standards.aasl.org/wp-content/uploads/2017/11/AASL-Standards-Framework-for-Learners-pamphlet.pdf on 08.05.2021. [Google Scholar]
 2. Akgün, F. (2020). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlikleri ve bilgi işlemsel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 629-654. [Google Scholar]
 3. Almerich, G., Suárez‐Rodríguez, J., Díaz‐García, I., & Cebrián‐Cifuentes, S. (2020). 21st‐century competences: The relation of ICT competences with higher‐order thinking capacities and teamwork competences in university students. Journal of Computer Assisted Learning, 36(4), 468-479. [Google Scholar]
 4. Ansong Gyimah, K. (2017). Creating an online tool for assessing the readiness of teacher training colleges in developing countries to implement the UNESCO ICT competency framework for teachers: A design and development study. (Unpublished master’s thesis). Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University. [Google Scholar]
 5. Başar, S. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının fende matematiğin kullanımına yönelik öz yeterlik inançları, 21. yy becerileri ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 6. Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., ve Rumble, M. (2010). Defining 21st century skills. Assessment and teaching of 21st century skills draft white paper. The University of Melbourne. [Google Scholar]
 7. Çelik, H. & Karamustafaoğlu, O. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik kavramları öğretiminde bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik öz-yeterlik ve görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1). [Google Scholar]
 8. Erten, P.(2019) Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 33-64. [Google Scholar]
 9. Gelen, İ. (2017) P21-Program ve Öğretimde 21. Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (ABD Uygulamaları). Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi Journal of Interdisciplinary Educational Research 1(2); 15-29 [Google Scholar]
 10. Gökbulut, B. (2020). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile 21. yüzyıl becerileri arasındaki ilişki. Turkish Studies, 15(1), 127-141. [Google Scholar]
 11. Gökçearslan, Ş., Karademir Coşkun, T., & Şahin, S. (2019). Öğretmen adayı bilgi ve iletişim teknolojisi yeterlikleri ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1435-1444. doi:10.24106/kefdergi.2828. [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Göldağ, B., & Kanat, S. (2017). Öğretmen adaylarının eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya ilişkin yeterlilik algıları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Özet Kitabı, İnönü Üniversitesi, 11. [Google Scholar]
 13. Harrıs, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009). Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416. [Google Scholar]
 14. Kan, A. ve Murat, A. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 21.yüzyıl beceri algıları ile stem’e yönelik tutumlarının incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 10 (4), 251-272. [Google Scholar]
 15. Karakoyun, F., & Lindberg, O. J. (2020). Preservice teachers’ views about the twenty-first century skills: A qualitative survey study in Turkey and Sweden. Education and Information Technologies, 25(4), 2353-2369. [Google Scholar]
 16. Kirschner, P., Wubbels, T., & Brekelmans, M. (2008). Benchmarks for teacher education programs in the pedagogical use of ICT. In International handbook of information technology in primary and secondary education (pp. 435-447). Springer, Boston, MA. [Google Scholar]
 17. Kozikoğlu, İ., & Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 12(3). [Google Scholar]
 18. Kumar, S., & Vigil, K. (2011). The net generation as preservice teachers: Transferring familiarity with new technologies to educational environments. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(4), 144-153. [Google Scholar]
 19. Ledward, B. C., & Hirata, D. (2011). An Overview of 21st Century Skills. Honolulu: Kamehameha Schools Research & Evaluation [Google Scholar]
 20. Murat, A., & Erten, H. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaları ve bu teknolojileri öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonları hakkındaki görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 61-71. [Google Scholar]
 21. NCREL (2003). 21st Century Skills: Literacy in the Digital Age. Derived from https://pict.sdsu.edu/engauge21st.pdf on 05.05.2021 [Google Scholar]
 22. Önal, N., & Çakir, H. (2015). Egıtım fakültesı ögretım elemanlarının teknolojık pedagojık ıçerık bılgılerıne ılıskın özgüven algıları/self confıdence perceptıons of faculty of educatıon academıc staff on technologıcal pedagogıcal content knowledge. Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 117. [Google Scholar]
 23. Orhan-Göksun, D. & Aşkım Kurt, A. (2017) Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim 42. 107-130 [Google Scholar]
 24. Orhan-Göksun, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki, Yayımlanmamış Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 25. Şad, S. N., & Nalçacı, Ö. İ. (2015). Öğretmen adaylarının eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya ilişkin yeterlilik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 177- 197. [Google Scholar]
 26. Sang, G., Liang, J.-C., Chai, C. S., Dong, Y., & Tsai, C.-C. (2018). Teachers’ actual and preferred perceptions of twenty-first century learning competencies: A Chinese perspective. Asia Pacific Education Review, 19(3), 307-317. Doi: 10.1007/s12564-018-9522-0. [Google Scholar]
 27. Saraç, H., & Özarslan, M. (2017). Fen alanı öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik görüşleri. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1(1), 32-46. [Google Scholar]
 28. Şengül, M. (2017). Farklı Ülkelerdeki Öğrencilerin Bilgi-İletişim Teknolojilerine Aşinaliklarının Çeşitli Değişkenlere Göre Sınıflama Doğruluklarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Google Scholar]
 29. Silber‐Varod, V., Eshet‐Alkalai, Y., & Geri, N. (2019). Tracing research trends of 21st‐century learning skills. British Journal of Educational Technology, 50(6), 3099-3118. [Google Scholar]
 30. UNESCO (2007) E2030: Education and Skills for the 21st Century. Derived from http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Habilidades-SXXI-Buenos-Aires-Eng.pdf on 08.05.2021. [Google Scholar]
 31. Valtonen, T., Sointu, E. T., Kukkonen, J., Häkkinen, P., Järvelä, S., Ahonen, A., ... & Mäkitalo-Siegl, K. (2017). Insights into Finnish first-year pre-service teachers’ twenty-first century skills. Education and Information Technologies, 22(5), 2055-2069. [Google Scholar]
 32. Voogt, J. ve Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44, 299-321. doi: 10.1080/00220272.2012.668938 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Voogt, J., Erstad, O., Dede, C., & Mishra, P. (2013). Challenges to learning and schooling in the digital networked world of the 21st century. Journal of computer assisted learning, 29(5), 403-413. [Google Scholar]
 34. Wagner, T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children need-and what we can do about it. NY: Basic Books. [Google Scholar]
 35. Wilborn, J.W. (2013). Teacher self-efficacy: common core state standards within a 21st century skills framework. Unpublished dissertation. University of Liberty. Lynchburg, VA. [Google Scholar]
 36. Yalçın,S.(2018). 21.yy becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51(1), 183-201. [Google Scholar]
 37. Yılmaz, Z., & Tanrıseven, I.(2019). The Investigation of the Relationship Between 21st Century Learner Skills and Pedagogical Knowledge and Skills. Proceedıng Book, 73. [Google Scholar]