International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(5) 301-313

Implementer Views on Whether Catch-Up Education Program in Primary Schools (Iyep) Could Be Performed Via Distance Education

Sinan Arı & Murat Çalışoğlu

pp. 301 - 313   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.467.18   |  Manu. Number: MANU-2201-11-0006

Published online: October 01, 2022  |   Number of Views: 175  |  Number of Download: 296


Abstract

Face-to-face education in many countries was suspended due to the global pandemic of COVID-19 declared by the World Health Organization (WHO) in 2020. The pandemic led to new searches in the academic process, and distance education gained importance in Turkey. However, the Catch-Up Education Program in Primary Schools was not taken into account while it was stated that educational services provided in resource rooms within the scope of inclusive education were to be continued via distance education. Accordingly, it was aimed to examine the views of classroom teachers who had implemented IYEP before on whether IYEP could be performed via distance education and to make an evaluation based on the first-hand experiences of implementers.  To that end, the research was conducted with 22 participants in accordance with the ethical principles. Ethics committee approval was obtained for the study with the decision of Agri Ibrahim Cecen University Scientific Research Ethics Committee dated 08.09.2021 and numbered 206. All of the participants are experienced classroom teachers who have experience with IYEP and have performed distance education. The research was performed with the phenomenological design of qualitative research designs. The data were collected with a semi-structured interview form, and the interview questions were finalized after having been reviewed by two academics who are subject-matter experts. The data obtained in the research were subjected to descriptive analysis individually by the researchers and evaluated. It was concluded that IYEP could be continued via distance education when the face-to-face education could not be performed, but there were several concerns about the matter at hand. The participants often mentioned that distance education could not substitute for and be as effective as face-to-face education. Nevertheless, despite certain disadvantages, considering the contributions of IYEP in face-to-face education, it was found that distance education could be utilized so that shortcomings in learning would not accumulate and extend to the next year and that experiencing IYEP via distance education could provide ideas about future practices.

Keywords: COVID-19, IYEP, Distance Education, Primary School, Pandemic


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ari, S. & Calisoglu, M. (2022). Implementer Views on Whether Catch-Up Education Program in Primary Schools (Iyep) Could Be Performed Via Distance Education . International Journal of Progressive Education, 18(5), 301-313. doi: 10.29329/ijpe.2022.467.18

Harvard
Ari, S. and Calisoglu, M. (2022). Implementer Views on Whether Catch-Up Education Program in Primary Schools (Iyep) Could Be Performed Via Distance Education . International Journal of Progressive Education, 18(5), pp. 301-313.

Chicago 16th edition
Ari, Sinan and Murat Calisoglu (2022). "Implementer Views on Whether Catch-Up Education Program in Primary Schools (Iyep) Could Be Performed Via Distance Education ". International Journal of Progressive Education 18 (5):301-313. doi:10.29329/ijpe.2022.467.18.

References
 1. Altınpulluk, H. (2021). Türkiye’deki öğretim üyelerinin covid-19 küresel salgın sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 53-89. [Google Scholar]
 2. Avlukyarı, N.T. (2019). İlkokullarda yetiştirme programı IYEP’in öğretmen ve yöneticiler tarafından değerlendirilmesi Mersin ili Tarsus ilçesi örneği (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi. [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Çam Tosun, F. (2021). Türk eğitim politikalarında sosyal adalet ve eşitlik. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 5(3), 348-368. [Google Scholar]
 5. Deveci, M. (2019). Türkiye’de yeni iletişim teknolojilerinin yüksek öğrenim kurumlarında uzaktan eğitim alanında kullanımı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 6. Dilekçi, Ü. (2019). İlkokullarda yetiştirme programına ilişkin (IYEP) öğretmen görüşleri.  Milli Eğitim, Özel Sayı 48 (1), 433-454. [Google Scholar]
 7. Durkheim, E. (1956). Education and sociology. Free Press. [Google Scholar]
 8. Emin, M. N. (2020). Koronavirüs salgını ve acil durumlarda eğitim. Seta Perspektif, 268, Nisan. [Google Scholar]
 9. Ersoy, A.F. (2016). Eğitimde nitel araştırma desenleri. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Fenomenoloji (ss.51-111). Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Gençoğlu, C. (2019). Milli bir destekleme ve yetiştirme sistemi modeli: İlkokullarda yetiştirme programı (IYEP). Milli Eğitim, Özel Sayı 48 (1), 853-881. [Google Scholar]
 11. Güler, A., Halıcıoğlu, M.B., ve Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Kasran, S.B., Toran, H. ve Amin, A.M. (2012). Issues and trends in remedial education: what do the teachers say? Procedia - Social and Behavioral Sciences 47. 1597 – 1604. [Google Scholar]
 13. Koç, E.S. (2021). İlkokul öğretim programlarının Covid-19 sonrası yaygınlaşan uzaktan eğitime uygunluğunun incelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 23-36. [Google Scholar]
 14. Koçak, S., & Özdemir, M. (2019). Sosyal adalet liderliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 16(4), 1164-1179. doi:10.14687/jhs.v16i4.5871 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). 2023 eğitim vizyonu.  MEB. [Google Scholar]
 16. Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). İlkokullarda yetiştirme eğitimi programı. MEB [Google Scholar]
 17. Özer, M., Gençoğlu, C. Ve Suna, H. E. (2021). Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlikleri Azaltmak İçin Uygulanan Politikalar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 294-312. [Google Scholar]
 18. Özer, M., Suna, H. E., Şensoy, S., Mete, C., Gençoğlu, C., Numanoğlu, K. V., & Gül, M. N. (2021). The Turkish National Remedial Program (TNRP) to Combat the Negative Effects of the Covid-19 Pandemic, Kastamonu Education Journal, 29(2), 442-451. doi: 10.24106/kefdergi.91367 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Pınar, M. A. & Dönel Akgül, G. (2020). the opinions of secondary school students about giving science courses with distance education during the covid-19 pandemic.Journalof Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486. [Google Scholar]
 20. Rai, H. & Penjor, S. (2020). The impact of remedial class on students’ learning acvhievement. Contemporary Education and Teaching Research. 1(2).  [Google Scholar]
 21. Rai, A.K. & Yadav, S.K. (2016). Improving upon remedial teaching in social studies: A collaborative action research. Global Multidisciplinary Research Journal. 1(1), 6-14. [Google Scholar]
 22. Sarıdoğan, E. (2019). İlkokullarda yetiştirme programının 3. ve 4.sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. [Google Scholar]
 23. Sirem, Ö.,ve Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Turkish Studies, 15(4), 993-1009. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43346 [Google Scholar]
 24. Şenkal, O. ve Dinçer, S. (2012). Geleneksel sınıfların uzaktan eğitim platformuna dönüştürülmesi: Bir Model Çalışması, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 5(1), 13-17. [Google Scholar]
 25. TEDMEM. (2019). 2018 eğitim değerlendirme raporu (TEDMEM Değerlendirme Dizisi 5). Ankara: Türk Eğitim Derneği. [Google Scholar]
 26. Tekin, O. (2015). Uzaktan eğitim yöntemi. M. Arslan (Ed.), Öğrenmenin nörofizyolojisi öğretimde yeni yaklaşımlar içinde (s. 299-339). Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 27. Tomul, E. (2009). İlköğretim okullarındaki sosyal adalet uygulamalarına ilişkin yönetici görüşleri. Eğitim ve Bilim 34 (152). 127-137. [Google Scholar]
 28. Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 29. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 30. Yıldırım, K. (2020). İstisnai bir uzaktan eğitim-öğretim deneyiminin öğrettikleri. Alanyazın, 1(1), 7-15. [Google Scholar]
 31. Yıldız, V. A. ve Kılıç, D. (2020). İlkokullarda yetiştirme programı (IYEP) kurs sürecinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Turkish Studies Education, 15(2), 1399-1410. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40293 [Google Scholar]
 32. Yolak, B.B., Kiziltepe, Z. and Seggie F. N. (2019). The contribution of remedial courses on the academic and soical lives of secondary school students. Journal of Education, 199 (1), 23-34.  [Google Scholar]
 33. Yurtbakan, E. ve Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin Covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43780 [Google Scholar]