International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2023, Vol. 19(5) 199-206

An Analysis of Handwriting Legibility of First Grade Students by School Starting Age

İlhan Polat & Cengiz Kesik

pp. 199 - 206   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2023.603.13   |  Manu. Number: MANU-2306-07-0001.R1

Published online: October 16, 2023  |   Number of Views: 44  |  Number of Download: 185


Abstract

Legibility, which can be defined as the format of the text, is one of the key elements in teaching writing. School starting age can affect students’ learning and writing, and determining it can give an idea about what type of work to be undertaken to ensure the legibility of the handwriting in the early reading and writing processes. The possible effect of the school starting age on the legibility of handwriting was the basis of this study. As such, the study aimed to examine the straight basic writings of primary school first grade students in terms of legibility based on the school starting age. The study was designed as a survey in the quantitative research method. The study group consists of 513 primary school first grade students. The convenience sampling method was chosen to determine the study group. The students who participated in the study voluntarily consisted of primary school first-year students who passed into literacy in May of the 2022-2023 academic year. Data were obtained using the Multidimensional Legibility Scale. The Mann-Whitney U test was used in the analysis of the data. Results revealed that the handwriting legibility of the students was moderate regarding the dimensions of slant, spacing, size, and line awareness, but not legible in terms of ‘form’. While the results of this study show that the average handwriting legibility of girls is higher than that of boys, there is no statistically significant difference between the age of school entry and handwriting legibility.

Keywords: Handwriting Legibility, School Starting Age


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Polat, I. & Kesik, C. (2023). An Analysis of Handwriting Legibility of First Grade Students by School Starting Age . International Journal of Progressive Education, 19(5), 199-206. doi: 10.29329/ijpe.2023.603.13

Harvard
Polat, I. and Kesik, C. (2023). An Analysis of Handwriting Legibility of First Grade Students by School Starting Age . International Journal of Progressive Education, 19(5), pp. 199-206.

Chicago 16th edition
Polat, Ilhan and Cengiz Kesik (2023). "An Analysis of Handwriting Legibility of First Grade Students by School Starting Age ". International Journal of Progressive Education 19 (5):199-206. doi:10.29329/ijpe.2023.603.13.

References
 1. Akyol, H. (2020). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 2. Babayiğit, Ö. (2018). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin dik temel harf yazım hatlarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 176-199. [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. & Kılıç Çakmak, E. (2023). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi [Google Scholar]
 4. Coşkun, İ. (2019). Yazmayı Etkileyen etmenler ve yazmaya hazırlık çalışmaları. E. Ünal & F. Susar Kırmızı (Editor). İlk okuma ve yazma öğretimi içinde (ss. 153-187). Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Demiroğlu Memiş, A. (2018). Examination of legibility and writing speeds of primary school students with respect to writing disposition and writing style. Universal Journal of Educational Research, 6(5), 1050-1059. [Google Scholar]
 6. Doğan, M. F. & Doğan, Z. (2018). Identifiying common errors in vertical lowercase manuscript writing of the first graders in primary school. Jounal of Education and e- Learning Research, 5(3), 144- 156. [Google Scholar]
 7. Ekmekçi, S. & Kasa Ayten, B. (2022). İlkokul öğrencilerinin yazma hatalarının düzeltilmesi: Bir eylem araştırması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (31), 227-255. [Google Scholar]
 8. Feder, K. P. & Mejnemer, A. (2007). Handwriting development, competency, and intervention. Developmental Medicine & Child Neurology, 49, 312-317. [Google Scholar]
 9. Göçer, A. (2019). Yazma eğitimi. Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Gök, B. & Baş, Ö. (2020). İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin dik temel yazılarının okunaklılığı üzerine bir inceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 572-585 [Google Scholar]
 11. Güneş, F. (2021). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Kodan, H. (2016). Yazma güçlüğü olan üçüncü sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 523-539. [Google Scholar]
 13. Kuşdemir, Y., Katrancı, M. & Arslan, F. (2018). Analysis of the primary school students’ legibility. International Online Journal of Educational Sciences, 10(3), 116-132. [Google Scholar]
 14. Kuşdemir, Y., Kurban, H. & Bulut, P. (2018). Yazma güçlüğü yaşayan bir öğrenci ile ilgili eylem araştırması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(2), 1190-1209. [Google Scholar]
 15. MEB. (2019). Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmî Gazete, Sayı :30827. Date of access: 24.05.2023: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190710-6.htm  [Google Scholar]
 16. Okatan, Ö. & Arslan Özer, D.  (2020). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin betimlenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 720-731. [Google Scholar]
 17. Patton, M. Q. (2005). Qualitative Research. John Wiley & Sons, Ltd. [Google Scholar]
 18. Tok, R. & Erdoğan, Ö. (2017). İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1003-1024. [Google Scholar]
 19. Tutal, Ö. & Oral, B. (2015). İlk okuma-yazma öğrenmede okula başlama yaşının okuma-yazma başarısına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 96-121. [Google Scholar]
 20. Ulu, H. (2019). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin dik temel yazılarının okunaklılık ve yazım hataları açısından incelenmesi. International Journal of Field Education [IJOFE], 5(2), 195-211. [Google Scholar]
 21. Yıldırım, C. (2019). Montessori yöntemine dayalı öğretim tasarımının birinci sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluklarına, matematik ve okuma yazma becerilerine etkisi [Doctoral Thesis]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. [Google Scholar]
 22. Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (disgrafi) olan bir ilkokul 2. Sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Eylem araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 281-310. [Google Scholar]
 23. Yıldız, M. & Ateş, S. (2007). İlköğretim 3. sınıf öğrenci yazılarının okunaklılık bakımından incelenmesi. I. Ulusal İlköğretim Kongresinde sunulan poster bildiri. Hacettepe Üniversitesi. Ankara. [Google Scholar]
 24. Yıldız, M., Yıldırım, K. & Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 75-88. [Google Scholar]