International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2018, Vol. 14(3) 60-75

A Review of Preschool Manipulative StorybooksContaining Activities

Mübeccel Sara Gönen, Mine Koyuncu Şahin, Fulya Ezmeci & Almila Elif Selçuklu

pp. 60 - 75   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2018.146.5   |  Manu. Number: MANU-1804-03-0002.R1

Published online: June 30, 2018  |   Number of Views: 132  |  Number of Download: 895


Abstract

In this research, it is aimed to determine the status of the preschool manipulative story books containing the activities which are placed before the stories, inside of the stories or after the stories, in terms of date of publications, subject of the stories and kind of the activities in the story. For this purpose, 188 books were investigated for sale in the bookstores of Ankara and İstanbul published between the years of 2005- 2015. Data were analyzed by using a statistical analysis program and findings were presented with frequency tables. The findings of the present study indicated that in the recent years the publication of the manipulative story books has increased. The present study also showed that the place of the activities in the books, the materials of the activities, and durability of the books are appropriate. But it has been determined that the age group of the book, the development area of the activities in the book and directives such as application period of the activites are incomplete in the books.

Keywords: Children’s literature, different approaches in children's literature, manipulative story books


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gonen, M.S., Sahin, M.K., Ezmeci, F. & Selcuklu, A.E. (2018). A Review of Preschool Manipulative StorybooksContaining Activities. International Journal of Progressive Education, 14(3), 60-75. doi: 10.29329/ijpe.2018.146.5

Harvard
Gonen, M., Sahin, M., Ezmeci, F. and Selcuklu, A. (2018). A Review of Preschool Manipulative StorybooksContaining Activities. International Journal of Progressive Education, 14(3), pp. 60-75.

Chicago 16th edition
Gonen, Mubeccel Sara, Mine Koyuncu Sahin, Fulya Ezmeci and Almila Elif Selcuklu (2018). "A Review of Preschool Manipulative StorybooksContaining Activities". International Journal of Progressive Education 14 (3):60-75. doi:10.29329/ijpe.2018.146.5.

References

  Airasian, P.W.(1994). Classroom Assessment. New York: McGraw-Hill.

  Beyazova, U. (2006). Kitap çocuk ilişkisi. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Bildiri Kitabı, 533-535.

  Burke, J. (2005). 103 Things to Do Before/During/After Reading. Retrieved March 13, 2015, from http://ndla.no/en/node/95772?fag=56850

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınevi.

  Dalboy, N. (2014). Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi. Master's Thesis, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Eskişehir.

  Dellal, M. (2010). Çocuk Edebiyatinda Öykü Türünün Çocuğun Kavram Gelişimine Etkileri Üzerine Bir Araştirma (Gülten Dayioğlu Örneği). Master's Thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon Karahisar.

  Demircan, C. (2006). TÜBİTAK çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2(1).

  Engel, J. E., & Diamond, S. (1987). Toy sticker collection album and collectible stickers therefor. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

  Gönen, M., Katrancı, M., Uygun, M. ve Uçuş, Ş. (2011). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerine Yönelik Çocuk Kitaplarının, İçerik, Resimleme ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi. Education36(160).

  Gönen, M., Ünüvar, P., Bıçakçı, M., Koçyiğit, S., Yazıcı, Z., Orçan, M. ve Özyürek, A. (2010). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 23-40.

  Gönen, M., Uygun, M., Erdoğan, Ö., & Katrancı, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının fiziksel, içerik ve resimleme özellikleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim196, 258-272.

  Gönen, M., Karakuş, H., Uysal, H., Kehci, A., Ulutaş, Z., Kahve, Ö. (2013). Resimli Çocuk Kitaplarının İçerik ve Resimleme Özelliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31(4): 724-735

  Gönen, M., Uludağ, G., Tanrıbuyurdu, E. ve Tüfekçi, E. (2014). 0-3 Yaş Çocuklarına Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarının Özelliklerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ( H.U. Journal of Education), 29(1), 126-139.

  Gönen, M. (2015). Çocuk Edebiyatında Farklı Yaklaşımlar. Children's Literature Doctoral Lecture Notes, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

  Nathanson, T. (1995). Interactive story book using stickers and a method of teaching. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

  Karakuş, I., Ş. (2006). Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Okuma Gelişimine Etkisi. Master's Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Körükçü, Ö. (2012). Okulöncesi eğitime yönelik resimli çocuk kitaplarının bulunması gereken temel özellikler açısından incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi14(2), 243-254.

  Kutlu, S. (2011). Okulöncesi çocuk edebiyatı yapıtlarındaki resimlerin çocuğa göreliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Eskişehir ili örneği). Master's Thesis, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi, Ankara.

  Sağlam, Ö. (2009). Harf çocuk edebiyatı çeviri kitaplarının çocuk edebiyatı açısından incelenmesi. Master's Thesis, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Sakarya

  Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.

  Tüfekçi Can, D. (2012). Çocuk edebiyatı üzerine bir araştırma: Tanımlar, türler ve teoriler. Master's Thesis, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar.

  Wasik, B. A., & Bond, M. A. (2001). Beyond the pages of a book: Interactive book reading and language development in preschool classrooms. Journal of educational psychology93(2), 243-250.

  Yağcı, Y. (2007). Çocuk ve gençlerin kitaba ulaşmasındaki köprüler. Türk Kütüphaneciliği21(1), 62-71.

  Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2002). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.

  Yörükoğlu, A. (2000). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları.