International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2018, Vol. 14(5) 1-13

First Grade Students' Perceptions of Their Preschool and Elementary School Experience

Nefise Semra Erkan, İlknur Tarman, Zeynep Seda Şanlı, Yekta Koşan & Işıl Ömrüuzun

pp. 1 - 13   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2018.157.1   |  Manu. Number: MANU-1710-24-0002.R1

Published online: October 15, 2018  |   Number of Views: 315  |  Number of Download: 995


Abstract

The purpose of this study was to reveal first grade students’ perceptions of their preschool and elementary school experience. Phenomenological research design was used in this qualitative study. Participants were twenty first grade students who had attended preschool. The data were obtained by using semi-structured interviews and pictures drawn by children, and analyzed by qualitative data analysis. The results showed that preschool, which offers an environment of play based activities, was perceived as a more enjoyable and desired place by children. The children also expressed that their elementary school experiences were based on rules, academic knowledge and skills in contrast to their preschool experience, and that elementary school entailed more duties and responsibilities.

Keywords: Preschool education, School perception, School readiness, Elementary school


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Erkan, N.S., Tarman, I., Sanli, Z.S., Kosan, Y. & Omruuzun, I. (2018). First Grade Students' Perceptions of Their Preschool and Elementary School Experience. International Journal of Progressive Education, 14(5), 1-13. doi: 10.29329/ijpe.2018.157.1

Harvard
Erkan, N., Tarman, I., Sanli, Z., Kosan, Y. and Omruuzun, I. (2018). First Grade Students' Perceptions of Their Preschool and Elementary School Experience. International Journal of Progressive Education, 14(5), pp. 1-13.

Chicago 16th edition
Erkan, Nefise Semra, Ilknur Tarman, Zeynep Seda Sanli, Yekta Kosan and Isil Omruuzun (2018). "First Grade Students' Perceptions of Their Preschool and Elementary School Experience". International Journal of Progressive Education 14 (5):1-13. doi:10.29329/ijpe.2018.157.1.

References

  Akman, B., Kent Kükürtcü, S., Tarman, İ., & Şanlı, Z.S. (2017). Examining preschool and first grade teachers’ opinions on the effects of school readiness to classroom management. International Journal of Progressive Education (IJPE), 13 (1), 22-41.

  Aksoy, P. Baran, G. (2010). 60-72 aylik çocukların okula ilişkin algılarının resim yoluyla incelenmesi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 Kasım, 2010. Antalya, Türkiye.

  Arslan-Karaküçük, S. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel/mekansal koşulların incelenmesi: Sivas ili örneği. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi32(2), 307-320.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

  Chan, W. L. (2014). Expectations for the transition from kindergarten to primary school amongst teachers, parents and children. Early Child Development and Care, 182 (5), 639-664.

  Çelik, E., Tuğrul, B., Yalçın, S. S. (2002). Dört-Altı yaşlar arasındaki anaokulu çocuklarının duygusal yüz ifadesiyle kendilerini, anne-babalarını ve öğretmenlerini algılaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education], 22, 29-39.

  Erkan, S., & Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education], 38, 94-106.

  Erkan, S. (2011). Farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 40, 186-197.

  Gülay, H. (2010). Okul öncesi dönemde akran ilişkileri. Ankara: Pegem Akademi.

  Güleş, F., Erişen, Y. (2013). Okul öncesi eğitimde fiziksel çevre standartlarını belirleme: Paydaş görüşlerine dayalı bir analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi30, 129-138.

  Harel-Fisch, Y., Walsh, S. D., Fogel-Grinvald, H., Amitai, G., Pickett, W., Molcho, M., Due, P., Gaspar de Matos, M., Craig, M. (2011). Negative school perceptions and involvement in school bullying: A universal relationship across 40 countries. Journal of Adolescence, 34, 639–652.

  Loizou, E. (2011). Empowering aspects of transition from kindergarten to first grade through children's voices. Early Years 31(1), 43–55.

  Mahdjoubi, L., Akplotsyi, R., (2012). The impact of sensory learning modalities on children’s sensitivity to sensory cues in the perception of their school environment. Journal of Environmental Psychology, 32, 208-215.

  Phelps, R., Grahama, A., Tuyet, N. H. T. & Geeves, R. (2014). Exploring Vietnamese children’s experiences of, and views on, learning at primary school in rural and remote communities. International Journal of Educational Development.  http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2013.12.004

  Sarı, M., Cenkseven, F. (2008). İlköğretim öğrencilerinde okul yaşam kalitesi ve benlik kavramı. [Elektronik Versiyon] Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2).  Erişim: 20.10.2010, http://www.ucurtmakres.com/pdf/ilkogretim-ogrencilerinde-benlik-algisi.pdf.

  Spilt, J. L., Koomena, H.M.Y., & Mantzicopoulos, P. Y. (2010). Young children's perceptions of teacher–child relationships: An evaluation of two instruments and the role of child gender in kindergarten . Journal of Applied Developmental Psychology, 31, 428–438.

  Şanlı, Z. S. (2012). Probleme dayalı altı aşamalı ders işleme modeli’nin anaokuluna giden 60-72 aylık çocukların benlik algılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

  Uğurlu, C. T. (2013). Öğretmenlerin iletişim becerisi ve empatik eğilim davranışlarının çocuk sevme düzeyleri üzerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 51-61.

  White, K. J., Sherman, M. D., Jones, K. (1996).Children's perceptions of behavior problem peers: effects of teacher feedback and peer-reputed status. Journal of School Psychology, 34(1), 53-72.

  White, K. M. (2013). Associations between teacher–child relationships and children’s writing in kindergarten and first grade. Early Childhood Research Quarterly, 28, 166–176.

  Yalçın, M., Erginer, A. (2014). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul müdürü algılarına ilişkin yaptıkları çizimler. Eğitim ve Bilim, 39 (171), 270-285.

  Yeboah, D. A. (2014). Enhancing transition from early childhood phase to primary education: Evidence from the research literature. An International Research Journal, 22 (1), 51-68.

  Yıldız-Çiçekler, C.& Öner-Koruklu, N. (2013). 4-6 Yaş arasındaki çocukların serbest resim çalışmalarındaki resim özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28 (2), 551-563.