International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(3) 144-155

Turkish Teachers’ Opinions about the Use of Drama Method

Selma Erdağı Toksun

pp. 144 - 155   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.193.10   |  Manu. Number: MANU-1903-01-0005.R1

Published online: June 03, 2019  |   Number of Views: 131  |  Number of Download: 846


Abstract

The purpose of the current study is to determine how Turkish teachers use the drama method in their classes and what difficulties/problems they experience during their implementations of the drama method. This is a qualitative study. The study employed the case study design. The study group of the current research is comprised of 17 Turkish teachers working in the city of Kars. The participating teachers were selected by using the maximum variation sampling method, one of the purposive sampling methods. In the current study, a semi-structured interview form was used as the data collection tool. The collected data were analyzed by means of the content analysis method. The findings of the current study have revealed that the participating teachers mainly define drama as acting out and empathy development. They use the drama method most in the warm-up and wrap-up sections of the lesson, while studying texts including four basic language skills and didactic and critical texts, theatrical texts, and tales, folktales and fables. The drama method is believed to make its greatest contribution to the development of the skill of establishing empathy and the most important difficulty encountered is related to preparedness of students. The suggestion made by most of the teachers is to make drama a separate course.

Keywords: Drama, Turkish teaching, Turkish teachers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Toksun, S.E. (2019). Turkish Teachers’ Opinions about the Use of Drama Method . International Journal of Progressive Education, 15(3), 144-155. doi: 10.29329/ijpe.2019.193.10

Harvard
Toksun, S. (2019). Turkish Teachers’ Opinions about the Use of Drama Method . International Journal of Progressive Education, 15(3), pp. 144-155.

Chicago 16th edition
Toksun, Selma Erdagi (2019). "Turkish Teachers’ Opinions about the Use of Drama Method ". International Journal of Progressive Education 15 (3):144-155. doi:10.29329/ijpe.2019.193.10.

References
 1. Adıgüzel, H. Ö. (2002). İlköğretim Drama ve Tiyatro, Ed. Naci Aslan, Ankara: Oluşum Yay. Fersa Matbaacılık. [Google Scholar]
 2. Adıgüzel, H.Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi,1,1, 14-27.   [Google Scholar]
 3. Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Naturel Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Adıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 5. Aktaş, E. (2006). Kubaşık Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Türkçe Derslerinde Uygulanması ve Sonuçları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 6. Aykaç, M. (2011). Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatı metinleriyle kurgulanan yaratıcı drama etkinliklerinin anlatma becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 7. Aykaç, M. ve Metinnam, İ. (2019). Farklı disiplinlerde yaratıcı drama temelli uygulamalara ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi,  Yaratıcı Drama Dergisi, 14(1), 117-136. [Google Scholar]
 8. Aytaş, Gıyasettin (2008). Türkçe Öğretiminde Tematik Yaratıcı Drama, Ankara: Akçağ Yay. [Google Scholar]
 9. Bruce, B. C. & Eryaman, M. Y. (2015). Introduction: Progressive Impuls in Education. In M. Y. Eryaman & B. C. Bruce (Eds.).  International Handbook of Progressive Education. New York: Peter Lang, pp. 1-52 [Google Scholar]
 10. Çebi,  A. (1996). Öğretim Amaçlı Yaratıcı Drama Yoluyla İmgesel Dil Becerisinin Geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı. [Google Scholar]
 11. Erdoğan, T. (2016). Türkçe öğretimi ve drama, T. ERDOĞAN, içinde, Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya Drama (197-233) Ankara: Eğiten Kitap.  [Google Scholar]
 12. Erdoğan, T. (2013). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Uygulamaları, Ankara: Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 13. Güven, Z. A. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıf Türkçe derslerinde drama yönteminin kullanımı üzerine nitel bir çalışma, Cumhuriyet International Journal of Education, 1 /2, 52-66. [Google Scholar]
 14. Kara, Ö.  (2010). Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretimine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 15. Karateke, E. (2006). Yaratıcı Dramanın İlköğretim II. Kademede 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Olan Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 16. Köklü, S. (2003). Türkçe Öğretiminde 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerine Dinlediğini Anlama Davranışının Kazandırılmasına Dramatizasyonun Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 17. Maden, S. (2010a). Türkçe öğretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlikleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7/14, s.259-274. [Google Scholar]
 18. Maden, S. (2010b). Türkçe öğretiminde drama yönteminin gerekliliği, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, XXVII-/Bahar. [Google Scholar]
 19. Meb (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi. [Google Scholar]
 20. Ormancı, Ü. & Şaşmaz Ören F. (2010). Dramanın İlköğretimde Kullanılabilirliğine Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi Örneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43, (1): 165-191. [Google Scholar]
 21. San, İ. (1992). Eğitsel Yaratıcı Drama, Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştiren Bir Disiplin. Assitej Bildirileri, Ankara. [Google Scholar]
 22. Şimşek, T., Topal, Y., Maden, S. ve Şahin, A. (2010). İlköğretim II. kademe Türkçe dersinde zarf (belirteç) konusunun drama yöntemi kullanılarak öğretimi. Millî Eğitim s.186, Bahar. [Google Scholar]
 23. Tutuman, O. Y. (2011). Türkçe Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Uygulama Yeterlilikleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.    [Google Scholar]
 24. Ünsal, B. (2005). İlköğretim İkinci Kademe (6, 7, 8. Sınıflar) Türkçe Dersinde Drama Yönteminin Çocukların Dil ve Anlatım Becerilerine Katkısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]