International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(6) 184-201

A Multidimensional Approach to the Problems Experienced by the Classroom Teachers With Syrian Students in Their Classes

Mevlüt Kara & Mehmet Özenç

pp. 184 - 201   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.280.11   |  Manu. Number: MANU-2003-13-0003.R1

Published online: December 07, 2020  |   Number of Views: 178  |  Number of Download: 620


Abstract

The aim of this research is to identify the problems experienced by the classroom teachers who have Syrian students in their classes. This research was designed according to the survey model. The population of the research consisted of classroom teachers working in Nizip district of Gaziantep within 2019-2020 academic year. Criterion sampling, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the sampling. The sampling of the study consisted of 361 classroom teachers working in Nizip district and having Syrian students enrolled in their classes. The data of the research were collected by a survey with 33 items that was prepared by the researchers and consisted of classroom management, communication, academic achievement, and family dimensions. The data collected within the scope of the research were analyzed using the SPSS program. Percentage, frequency, arithmetic mean and standard deviation calculations were made in the analysis of the data. In the classroom management dimension, teachers were identified to have problems due to the registering of Syrian students in the middle of the semester, enrolling of Syrian students in classes that did not comply with their development levels, and increase in their class sizes due to Syrian students. In the communication dimension, it was determined that Syrian students had a problem of understanding and being understood due to language differences, which was problem for teachers. In terms of academic success, teachers were found to experience problems due to the inability of Syrian students to internalize subjects as well as because of their absenteeism. In the family dimension, It was determined that teachers were not provided with adequate support due to the education levels of parents of Syrian students. In the light of the findings and results obtained, suggestions were developed for implementers and researchers.

Keywords: Syria, Syrian, Student, Classroom Teacher, Immigrant, Problem


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kara, M. & Ozenc, M. (2020). A Multidimensional Approach to the Problems Experienced by the Classroom Teachers With Syrian Students in Their Classes . International Journal of Progressive Education, 16(6), 184-201. doi: 10.29329/ijpe.2020.280.11

Harvard
Kara, M. and Ozenc, M. (2020). A Multidimensional Approach to the Problems Experienced by the Classroom Teachers With Syrian Students in Their Classes . International Journal of Progressive Education, 16(6), pp. 184-201.

Chicago 16th edition
Kara, Mevlut and Mehmet Ozenc (2020). "A Multidimensional Approach to the Problems Experienced by the Classroom Teachers With Syrian Students in Their Classes ". International Journal of Progressive Education 16 (6):184-201. doi:10.29329/ijpe.2020.280.11.

References
 1. Alkalay, G. (2020). İlkokul yöneticilerine ve sınıf öğretmenlerine göre Suriyeli sığınmacı öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. [Google Scholar]
 2. Alpaslan, S. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin Suriyeli öğrenciler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya. [Google Scholar]
 3. Aslanargun, E. (2007). Okul-aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışma. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 119-135. [Google Scholar]
 4. Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 129-142. [Google Scholar]
 5. Altunay-Yılmaz, H. (2018). Adjustment experiences of Syrian refugees in Turkey: Findings from a community-based participatory research (Unpublished master thesis). The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara. [Google Scholar]
 6. Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki Suriyeli öğrencilerin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 2(1), 44-56. [Google Scholar]
 7. Atlıhan, A. M. (2019).  Göçmen öğrencilerin okul örgütüne uyumunda öğretmen ve okul yöneticilerinin rolleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. [Google Scholar]
 8. Başar, M., Akan, D. & Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1571-1578. doi: 10.24106/kefdergi.427432 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Beyazova-Seçer, A. (2017). Seeking education beyond refugee: An analysis of Syrian parents’ perspectives of their children’s education in İstanbul. (Unpublished doctoral dissertation) Boğaziçi University, Institute for Graduate Studies in Social Sciences: İstanbul. [Google Scholar]
 10. Börü, N. & Boyacı, A. (2016). Göçmen öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarında karşılaştıkları sorunlar: Eskişehir ili örneği. Turkish Studies, 11(14), 123-158. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9818 [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Bulut, S., Kanat Soysal, Ö. & Gülçiçek, D. (2018). Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğretmeni olmak: Suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1210-1238. [Google Scholar]
 12. Cırıt-Karaağaç, F. (2018). Educational Problems of Syrian Refugee Students in Elementary Schools. (Unpublished master thesis) Yeditepe University, Institute of Educational Sciences, İstanbul. [Google Scholar]
 13. Ciğerci, F. M. & Güngör, F. (2016). The problems encountered by the foreign primary school students from the perspectives of classroom teachers (Bilecik sampling). Journal of Education and Future, (10), 137-164. [Google Scholar]
 14. Çakmak, Ö. (2018). Okul yöneticilerinin gözüyle Suriyeli öğrencilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Kilis örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 15. Çelik, T. (2019).  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin gözünden sınıflarındaki Suriyeli öğrenciler. Sakarya University Journal of Education, 9(2), 383-407. doi: 10.19126/suje.549624 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Çınar, M. (2019). Suriyeli mültecilerin geçici eğitim merkezlerinde aldıkları eğitimin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 17. Demir, R. & Okşar, Ş. (2018). Suriyeli öğrencilerin din eğitiminde karşılaşılan sorunlar: Kilis ili örneği. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18 (1), 285-312. [Google Scholar]
 18. Demirtaş, S. (2019). Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilere ilişkin metafor algılarının incelenmesi (Konya örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 19. Duruel, M. (2016). Suriyeli sığınmacıların eğitim sorunu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (5), 1399-1414. [Google Scholar]
 20. Elis, J. C. (2016). Effects of absenteeism to the learning performance of fourth year students of one national high school in Batangas City, Philippines. Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences, 3(3), 86-93. [Google Scholar]
 21. Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-42. [Google Scholar]
 22. Ereş, F. (2015). Türkiye’de göçmen eğitimi sorunsalı ve göçmen eğitiminde farklılığın yönetimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 17-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25891/272819 [Google Scholar]
 23. Ergen, H. & Şahin, E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(44), 377-405. [Google Scholar]
 24. EU (2012). Migration and Education. Conference Proceeding Book, Larnaca, 15 –17 October. [Google Scholar]
 25. Ford, J. & Sutphen, R. D. (1996). Early intervention to improve attendance in elementary school for at-risk children: A pilot program. Children & Schools, 18(2), 95–102. doi:10.1093/cs/18.2.95  [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Göç Terimleri Sözlüğü (2020). https://publications.iom.int/system/files/ pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf adresinden 22.02.2020 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 27. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü [GİGM], (2020). https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler adresinden 22.02.2020 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 28. Güllüce, E. S. (2019). Okul öncesi eğitime devam eden bölge çocukları ve Suriyeli mülteci çocukların sosyal becerilerinin ve problem davranışlarının psikometrik özelliklerine göre incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 29. HBÖGM (2018a). https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_04/09110022_09-04-2018__Ynternet_BYlteni.pdf. adresinden 23.02.2020 tarihinde edinilmiştir.  [Google Scholar]
 30. HBÖGM (2018b). http://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/03175027_03-12-2018__Ynternet_BYlteni.pdf adresinden 23.02.2020 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 31. HBÖGM (2020). https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_01/27110237_OCAK_2020 internet_BulteniSunu.pdf. adresinden 23.02.2020 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 32. Ishida, K., Nakamuro, M. & Takenaka, A. (2016). The academic achievement of immigrant children in Japan: An empirical analysis of the assimilation hypothesis. Educational Studies in Japan, 10, 93-107. doi: https://doi.org/10.7571/esjkyoiku.10.93 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Jafari, K. K., Tonga, N. & Kışla, H. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve uygulamaları. Academy Journal of Educational Sciences, 2(2), 134-146. doi: https://doi.org/10.31805/acjes.479232 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Kalaycı, S. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 35. Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi (12. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 36. Kardeş, S. & Akman, B. (2018). Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 17(3), 1224-1237.  doi: 10.17051/ilkonline.2018.466333 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Kaya, İ. (2020). Sınıfında Suriyeli öğrencisi bulunan öğretmenlerin sınıf yönetiminde karşılaştığı sorunların incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir. [Google Scholar]
 38. Kaya-Değer, Z. (2019). Okul öncesi dönemdeki Suriyeli çocukların sosyal duygusal uyum becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 39. Kiremit, R. F., Akpınar, Ü. & Tüfekci-Akcan, A. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hakkında öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2139-2149. doi:10.24106/kefdergi.428598 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Koçak, A. (2017). 2005 Sosyal Bilgiler programının kalabalık sınıflarda uygulanabilirliği hakkında öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat. [Google Scholar]
 41. Levent, F. & Çayak, S. (2017). Türkiye'de Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14-1(27), 21-46.  [Google Scholar]
 42. Martin, N. K., Yin, Z. & Baldwin, B. (1998). Classroom management training, class size and graduate study: Do these variables İmpact teachers' beliefs regarding classroom management style?. Paper presented at the Annual Conference of the American Educational Research Association, San Diego, CA., April. [Google Scholar]
 43. Mercan Uzun, E. & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83.  [Google Scholar]
 44. Miller, J. (2009). Teaching refugee learners with interrupted education in science: vocabulary, literacy and pedagogy. International Journal of Science Education. 31(4), 571-592. doi: https://doi.org/10.1080/09500690701744611 [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). Yabancılara yönelik eğitim-öğretim hizmetleri. Web: http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1715.pdf Erişim tarihi: 21.02.2020 [Google Scholar]
 46. OECD. (2015). Immigrant Students at School: Easing the Journey Towards İntegration. OECD Publishing. doi: https://dx.doi.org/10.1787/9789264249509-en [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Özcan, A. S. (2018). Çokkültürlülük bağlamında Türkiye’nin Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim politikası. PESA International Journal of Social Studies, 4 (1), 17-29. [Google Scholar]
 48. Özdemir, Ç. (2016). Sivas ilinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okul iklimine etkisine ilişkin görüşlerin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas. [Google Scholar]
 49. Özenç, E. & Saat, F. (2019). Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaştığı sorunlar. International Journal of Active Learning , 4(2) , 60-74 . [Google Scholar]
 50. Özgün, E. (2019). İlkokul öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin akademik başarı ve okul ortamı uyumuna ilişkin gözlemlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 51. Özgüzel, S. (2019). Suriyeli göçmenlerin entegrasyonunda eğitim ve kültürlerarası iletişimin önemi; Hollanda örneğinden çıkarılacak sonuçlar. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2), 236-246. [Google Scholar]
 52. Palladino, J. M. (2008). Identifying a theoretical perspective to meet the educational needs of twice-migrated sudanese refugees. Journal of Ethnographic & Qualitative Research, 2, 197-2004. [Google Scholar]
 53. Sahin, S. & Sümer, S. (2018). The problems experienced in the integration process of Syrian students into the Turkish Education System. Universal Journal of Educational Research, 6(5), 909-918.  doi: 10.13189/ujer.2018.060512 [Google Scholar] [Crossref] 
 54. Sarıtaş, E., Şahin, Ü. & Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 208-229.  [Google Scholar]
 55. Savaşkan, M. (2019). Teaching Turkish to Syrian refugee students:  Teacher perceptions (Unpublished master thesis). The Graduate School of Education of İhsan Doğramacı Bilkent University,  Ankara. [Google Scholar]
 56. Sayın, Y., Usanmaz, A. &  Aslangiri, F. (2016). Uluslararası göç olgusu ve yol açtığı etkiler: Suriye göçü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (31), 1-13. [Google Scholar]
 57. Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 267-305. [Google Scholar]
 58. Sezgin, A. A. & Yolcu, T. (2016). Göç ile gelen uluslararası öğrencilerin sosyal uyum ve toplumsal kabul süreci. Humanitas, 4(7), 417-436. doi: 10.20304/husbd.14985 [Google Scholar] [Crossref] 
 59. Şimşir, Z. & Dilmaç, B. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. İlköğretim Online, 17(3), 1719-1737. doi: 10.17051/ilkonline.2018.466425 [Google Scholar] [Crossref] 
 60. Tamer, M. G. (2017). Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların Trabzon devlet okullarındaki durumu. Göç Dergisi (GD), 4(1), 119-152. [Google Scholar]
 61. Taskin, P. & Erdemli, O. (2018). Education for Syrian refugees: problems faced by teachers in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 18(75), 155-178. doi: 10.14689/ejer.2018.75.9 [Google Scholar] [Crossref] 
 62. Toker Gokce, A. & Acar, E. (2018). School principals’ and teachers’ problems related to the education of refugee students in Turkey. European Journal of Educational Research, 7(3), 473-484. doi: 10.12973/eu-jer.7.3.473 [Google Scholar] [Crossref] 
 63. Tösten, R. (2019). Fiziksel düzenlemeler/sınıf ve materyal organizasyonu. Sarıgöz, O., Tösten, R. Ve Baş, M. (Ed.) Sınıf yönetimi içinde (ss. 135-150). Ankara: Anı yayıncılık. [Google Scholar]
 64. TDK (2020). https://sozluk.gov.tr/ adresinden 22.02.2020 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 65. Yapıcı, S. (2019). Suriyeli öğretmen ve veli görüşlerine göre geçici eğitim merkezlerinin değerlendirilmesi: Nitel bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 66. Zayimoğlu Öztürk, F. (2018). Mülteci öğrencilere sunulan eğitim-öğretim hizmetinin sosyal bilgiler öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi.  Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(1), 52-79.  doi: 10.18039/ajesi.393879 [Google Scholar] [Crossref]