International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(6) 76-95

Investigating Content Teachers’ Opinions on Inclusive Education of Visually Impaired Students

Salih Çakmak

pp. 76 - 95   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.477.6   |  Manu. Number: MANU-2208-22-0005.R1

Published online: December 11, 2022  |   Number of Views: 163  |  Number of Download: 300


Abstract

This qualitative study aimed to examine middle school content teachers’ opinions about the inclusive education processes of visually impaired students. Data were collected through semi-structured interviews to have a deeper understanding of teachers’ practices and the problems they face during the inclusive education process for visually impaired students. Participants were teachers of science (n=8), social studies (n=8), and mathematics (n=8). The data were analyzed using content analysis. It was found that science, mathematics and social studies teachers who have visually impaired inclusive students in their classes need support to increase their professional competence in preparing tactile or visual teaching materials during the instructional planning process, teaching according to both normal and visually impaired students, using technology to make the learning process of the visually impaired student easy and permanent, supporting visually impaired students to socialize with their sighted peers, assessing visually impaired students, and learning about visually impaired children and their education.

Keywords: Visually Impaired Students, Inclusive Education, Content Teacher, Middle School, Special Education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Cakmak, S. (2022). Investigating Content Teachers’ Opinions on Inclusive Education of Visually Impaired Students . International Journal of Progressive Education, 18(6), 76-95. doi: 10.29329/ijpe.2022.477.6

Harvard
Cakmak, S. (2022). Investigating Content Teachers’ Opinions on Inclusive Education of Visually Impaired Students . International Journal of Progressive Education, 18(6), pp. 76-95.

Chicago 16th edition
Cakmak, Salih (2022). "Investigating Content Teachers’ Opinions on Inclusive Education of Visually Impaired Students ". International Journal of Progressive Education 18 (6):76-95. doi:10.29329/ijpe.2022.477.6.

References
 1. Adıgüzel, İ. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek Lisans tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı). [Google Scholar]
 2. Akcan, E., & Ilgar, L. (2016). Kaynaştırma sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma konusundaki yeterliliklerinin araştırılması. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 27-40. [Google Scholar]
 3. Aktaş, F. N., & Argün, Z. (2021). Görme Engelli Bireylerin Matematik Eğitiminde İhtiyaçları ve Sorunları: Cebir Kavramları Bağlamında. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1-25. [Google Scholar]
 4. Allman, C. B. (2009). Test access: Making tests accessible for students with visual impairments. http://www.aph.org/files/tests/access2/access2.pdf sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 5. Artan, İ., & Uyanık - Balat, G. (2003). Okul öncesi eğitimcilerinin entegrasyona ilişkin bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(1), 65-80. [Google Scholar]
 6. Aslan, C. (2015). Okul öncesi dönemdeki az gören çocuğun izleme becerilerinin gelişiminde işlevsel görme aktivite programının (İGAP izleme) etkisi: bir örnek olay çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 7. Aslan, C., & Çakmak, S. (2016). İşlevsel görme aktivite programı ile az gören çocuğun izleme becerilerinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(01), 59-77. [Google Scholar]
 8. Aslan, C.&Karakoç, T. (2021). Görme Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi. Vize Akademik Yayınevi. Ankara [Google Scholar]
 9. Aslan, C., & Çakmak, S. (2020). Metin Türleri Bağlamında Az Gören, Görme Engelli ve Gören Öğrencilerin Yazılı İfade Becerilerinin İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 868-885. [Google Scholar]
 10. Avcıoğlu, H. (2011). Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin eğitsel ve davranışsal değerlendirilmesi. Ankara: Vize yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Batu, S.& Kırcaali-İftar, G. (2005). Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Batu, S. & Uysal, A. (2009) Günümüz sınıflarında özel gereksinimli olan çocukların katılımını destekleme. G. Akçamete (Ed.) Genel eğitim okullarında özel gereksinimli olan öğrenciler ve özel eğitim içinde (s.110-140). Ankara: Kök. [Google Scholar]
 13. Brian, A., & Haegele, J. A. (2014). Including students with visual impairments: Softball. JOPERD: The Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 85(3), 39-45. [Google Scholar]
 14. Bolt, S. E., & Thurlow, M. L. (2004). Five of the most frequently allowed testing accommodations in state policy: Synthesis of research. Remedial and Special Education, 25(3), 141-152. [Google Scholar]
 15. Buhagiar, M.A., & Tanti, M.B. (2011). Working toward the inclusion of blind students in Malta: The case of Mathematics classrooms. Journal of Theory and Practice in Education, 7(1), 59-78. [Google Scholar]
 16. Buhrow, M. M., Hartshorne, T., S., & Bradley-Johnson, S. (1998). Parents and teachers ratings of the social skills of elementary-age students who are blind. Journal of Visual Impairment and Blindness, 92(7), 213– 227. [Google Scholar]
 17. Buyurgan, S., & Demirdelen, H. (2009). Total kör bir öğrencinin öğrenmesinde dokunma, işitsel bilgilendirme, hissetme ve müze. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 563-580. [Google Scholar]
 18. Bülbül, M. Ş., Garip, B., Cansu, Ü., & Demirtaş, D. (2012). Mathematics instructional materials designed forvisually impaired students: Needle page. Elementary Education Online, 11(4), 1-9. [Google Scholar]
 19. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge. [Google Scholar]
 20. Cresswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design: Choosing among fiveapproaches. Los Angeles, USA: Sage. [Google Scholar]
 21. Çakmak, S., Yilmaz, H. C., & Isitan, H. D. (2017). Determining the appropriateness of visual based activities in the primary school books for low vision students. European Journal of Educational Research, 6(4), 523-540. [Google Scholar]
 22. Çakmak, S., Karakoç, T., Şafak, P., & Kan, A. (2013b, Temmuz). Educational environments and placement processes of students with low visiom in turkey. 8th ICEVI European Conference on the Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment Kongresi’nde sunulmuş bildiri, ICEVI Europe, İstanbul. [Google Scholar]
 23. Çakmak, S., Karakoç, T., Şafak, P., & Kan, A. (2013). Awareness of students with low vision on their present level of visual acuities. 8 th ICEVI European Conference on the Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment Kongresi’nde sunulmuş bildiri, ICEVI Europe, İstanbul. [Google Scholar]
 24. Çay, E., Yıkmış, A., & Özgüç, C. S. (2020). Experiences and Opinions of Special Education Teachers Regarding the Use of Technology. Journal of Qualitative Research in Education, 8(2). [Google Scholar]
 25. Demir, Ö., & Bican, M. F. (2019). Görme Engelli Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Öğretim Materyalleri Üzerine Alanyazın İncelenmesi. TAM METİN BİLDİRİ KİTABI, 46. [Google Scholar]
 26. Dursin, A. G. (2012). Information design and education for visually impaired and blind people. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5568-5572. [Google Scholar]
 27. Erin, J. N., Hong, S., Schoch, C. & Kuo, Y. (2006). Relationships Among Testing Medium, Test Performance, and Testing Time of High School Students Who Are Visually Impaired. Journal of Visual Impairment & Blindness, 100(9), 523-532. [Google Scholar]
 28. Eripek, S. (2007). Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları. Süleyman Eripek (Ed.), İlköğretimde kaynaştırma içinde (s. 1-21). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. [Google Scholar]
 29. Evyapan,G. (2020). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin ÖzYeterlilik Algı Düzeyleri Ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Balıkesir. [Google Scholar]
 30. Fraser, W. J., & Maguvhe, M. O. (2008). Teaching life sciences to blind and visually impaired learners. Journal of Biological Education, 42(2), 84-89. [Google Scholar]
 31. Gürel Selimoğlu, Ö. (2017). Bir harfli kısaltmalar, iki harfli kısaltmalar ve hece kısaltmaları. P. Şafak (Ed.), Görenler için Braille (kabartma) yazı rehberi içinde (s. 60). Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 32. Gürsel, O. (2011). Görme yetersizliği olan öğrenciler. İbrahim H. Diken (Ed.), Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde (s. 217-249). Ankara: Pegem yayınevi. [Google Scholar]
 33. Hacısalihoğlu-Karadeniz, M. (2017). Öğretmen adaylarının özel eğitim ve kaynaştırma eğitiminde matematik uygulamalarına ilişkin görüşleri [Opinions of preservice teachers about special education course and mathematical applications in inclusive education]. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 119-158. https://doi.org/10.23863/kalem.2017.78  [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Hamill, L. B., & Everington, C. T. (2002). Teaching students with moderate to severe disabilities: An applied approach for inclusive environments. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice [Google Scholar]
 35. Hettleman, K. R. (2004). The Road to Nowhere: The Illusion and Broken Promises of Special Education in the Baltimore City and Other Public School Systems. The Abell Report. Volume 17, No. 4. Abell Foundation. [Google Scholar]
 36. Horzum, T. (2016). Total görme engelli öğrencilerin perspektifinden üçgen kavramı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 275-295. [Google Scholar]
 37. Horzum, T. (2018). Preservice Mathematics Teachers' Perceptions about Visually Impaired Persons. International Journal of Progressive Education, 14(4), 126-143. [Google Scholar]
 38. Horzum, T., & Bülbül, M. Ş. (2017). Görme engelliler için bir geometri öğretim materyali: Geometri kafesi [A geometry teaching material for visually impaired: Geometry cage]. Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Eğitimi, 3(1), 1-15. https://doi.org/10.18197/fizikli. [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Horzum, T., & Arikan, A. (2019). Understanding the Polygon with the Eyes of Blinds. International Journal of Progressive Education, 15(1), 116-164. [Google Scholar]
 40. Işıkdoğan Uğurlu, N., & Kayhan, N. (2018). Sınıf öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerin eğitsel değerlendirme süreçlerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Journal of social sciences/sosyal bilimler dergisi, (29). [Google Scholar]
 41. Karaca, M. A. (2018). Kaynaştırma Eğitimi Programının Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarındaki Mesleki Yeterliliklerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı, Konya. [Google Scholar]
 42. Karshmer, A. I., Gupta, G., & Pontelli, E. (2007). Mathematics and accessibility: A survey. In Proc. 9th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (Vol. 3118, pp. 664-669). [Google Scholar]
 43. L.S.Kekelis, S.Z. Sacks & R.J. Gaylord-Ross (1991). Part 3 inside Strategies for Educators and Implications for Futher Reseach. Chapter 7 Guidelines for Mainstreaming Blind and Visually Impaired Children. L.S.Kekelis & S.Z. Sacks (Ed). Pp. 133-151. AFB Press. [Google Scholar]
 44. Kewaza,S. & Welch,M. (2013). Big Class Size Challenges: Teaching Reading in Primary Classes in Kampala, Uganda’s Central Municipality, US-China Education Review A, ISSN 2161-623X Vol. 3, No. 5, 283-296 [Google Scholar]
 45. Kızılaslan, A. (2016). İlköğretim 8. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere "Maddenin Halleri ve Isı" Ünitesi İle İlgili Kavramların Öğretimi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı, Erzurum. [Google Scholar]
 46. Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2017). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik geliştirilen fen etkinliklerin değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 914-942. [Google Scholar]
 47. Koçoğlu, A. M. (2013). İlkokullardaki sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çok boyutlu olarak incelenmesi (İstanbul ili Sancaktepe örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 48. Komitoğlu, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul İli Kadıköy İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 49. McGaha, C. G., & Farran, D. C. (2001). Interactions in an inclusive classroom: The effects of visual status and setting. Journal of Visual Impairment & Blindness, 95, 80-94. [Google Scholar]
 50. Mengi, A. (2019). Sosyal bilgiler ders kitabı ve öğretim programının engellilik açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20(4), 707-736. [Google Scholar]
 51. Metin, H., & Altunay, B. (2020). Kaynaştırma öğrencileriyle çalışan sınıf öğretmenlerinin fen bilimlerinin öğretimine yönelik görüşlerinin incelenmesi [Examining the views of primary school teachers working with inclusive students on the teaching of science]. Electronic Turkish Studies, 15(5), 2481-2505. [Google Scholar]
 52. Miles, B., Huberman, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 53. Okçu, B. (2016). İlköğretim 8. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesi İle İlgili Kavramların Öğretimi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı, Erzurum. [Google Scholar]
 54. OZAN Leylum, Ş., Odabaşı, H. F., & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 369-385. www.enadonline.com DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s16m [Google Scholar]
 55. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. (2020). 11.06.2020 tarih ve 31152 sayılı Resmî Gazete. 6 Haziran 2022 tarihinde https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/24163215_ozel_eYitim_yonetmeliYi_son_hali.pdf sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 56. Özgüneş, A. (2016). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri.: Girne Amerikan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Girne. [Google Scholar]
 57. Özyürek, M. (1995). Görme yetersizliği olan çocuğu bağımsızlığa hazırlamak için ana baba rehberi. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. [Google Scholar]
 58. Özyürek, M. (1998). Görme engelliler. Süleyman Eripek (Ed.), Özel eğitim içinde (s. 126 152). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi. [Google Scholar]
 59. Pamuk, Y. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 60. Sanır, H. (2009). Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin akademik öğrenme ile ilgili karşılaştıkları sorunların öğretmen ve aile görüşleri açısından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Konya. [Google Scholar]
 61. Sarı, H. (2005). ‘Ağır ve Çok Engelli Öğrencilerin Kaynaştırılması İçin Stratejiler’ Ataman, A. (Ed.) (2005), Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 413-437. [Google Scholar]
 62. Sarı, A. Ç. (2019). Branş Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi (Doctoral Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi)Konya. [Google Scholar]
 63. Sevce, S. S. (2017). İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 64. Söylemez, Ö. Z. (2013). İşitme engelli okullarında çalışan öğretmenlerin empati eğilimleri ile sınıf yönetim becerileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 65. Sözbilir, M., & Okçu, B. (2016). 8. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere" Yaşamımızdaki Elektrik" Ünitesinde" Elektrik Motoru Yapalım" Etkinliği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(1), 23-48. [Google Scholar]
 66. Sözbilir, M., Gül, Ş., Okçu, B., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S. L., & Atilla, G. (2015). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik fen eğitimi araştırmalarında eğilimler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. [Google Scholar]
 67. Spindler, R. (2006). Teaching mathematics to a student who is blind. Teaching Mathematics and Its Applications,25(3), 120-126. https://doi.org/10.1093/teamat/hri028 [Google Scholar] [Crossref] 
 68. Stake, R.E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: Sage Pbc. [Google Scholar]
 69. Şafak, P. (2010). Görme yetersizliği olan çocukların eğitimi. Özel eğitim içinde, 397-441. [Google Scholar]
 70. Şafak, P. (2013). Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi. Ankara: Vize Yayıncılık. [Google Scholar]
 71. Şafak, P. (Ed.). (2017). Görenler için Braille (kabartma) yazı rehberi. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 72. Tanrıkulu, M. (2010). Kaynaştırma ortamlarında öğrenim gören 9. sınıf total görme engelli öğrencilere harita bilgisinin öğretimi kaynaştırma ortamlarında öğrenim gören 9. sınıf total görme engelli öğrencilere harita bilgisinin öğretimi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 153(153). [Google Scholar]
 73. Tekin-İftar, E. (2007). Kaynaştırma uygulamalarında öğretimin planlanması. S. Eripek (Ed.), İlköğretimde kaynaştırma içinde (s. 65-86). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. [Google Scholar]
 74. Thompson, D. M. (2005). LaTeX2Tri: Physics and Mathematics for the Blind or Visually Impaired. Technology, 1, 3-6. [Online]:Retrieved on 16-Otober-2011, at URL: physics.harvard.edu/~mattoon/davidmthompson/latex2tri.pdf [Google Scholar]
 75. Tuncer, T. (2005). Görme yetersizliği olan çocuklar. Ayşegül Ataman (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş içinde (s. 291-309). Ankara: Gündüz Yayıncılık [Google Scholar]
 76. Tuncer, T. (2013). Görme yetersizliği olan çocuklar. Sezgin Vuran (Ed.), Özel eğitim içinde (s. 289-321). Ankara: Maya yayıncılık. [Google Scholar]
 77. Wetzel, R., & Knowlton, M. (2000). A comparison of print and braille reading rates on three reading tasks. Journal of Visual Impairment & Blindness, 94(3), 146-154. [Google Scholar]
 78. WHO. (2006). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision [ICD-10]. 2 Haziran 2022 tarihinde http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2006/ sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 79. WHO. (2013). Media Centre, Visual Impairment and Blindness. 2 Haziran 2022 tarihinde http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/ sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 80. WYND, C. A., Schmidt, B., & Schaefer, M. A. (2003). Two quantitative approaches for estimating content validity. Western Journal of Nursing Research, 25(5), 508-518. [Google Scholar]
 81. Yazıcı, F. (2017). 6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere ''Vücudumuzdaki Sistemler'' Ünitesinde Yer Alan Kavramların Öğretimi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı, Erzurum. [Google Scholar]
 82. Yazıcı, F., Gül.Ş., Sözbilir, M., Çakmak, S., & Aslan, C. (2021). Altıncı sınıfa devam eden görme engelli öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik öğretim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 27-65. [Google Scholar]
 83. Yıldırım, A. ve Şimşek,H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 84. Yıldırım Doğru, S. S., & Saltalı Durmuşoğlu, N. (2011). Erken çocukluk döneminde özel eğitim. Ankara: Maya yayıncılık. [Google Scholar]
 85. Yılmaz, G.K. (2014). Durum Çalışması, (Ed., Metin, M.), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, ISBN 978-605-364-687-7, Pegem Akademi. [Google Scholar]
 86. YIN, R.K. (2014). Case study methods: design and methods (5. Baskı). Thousand Oaks: Sage Pbc [Google Scholar]
 87. Yorulmaz (2015). Kaynaştırma Eğitimi Veren İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Karşılaştığı Problemler Batman İl Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 88. Zebehazy, K. T., Hartmann, E., & Durando, J. (2006). High-stakes testing and implications for students with visual impairments and other disabilities. Journal of Visual Impairment & Blindness, 100(10), 598-601. [Google Scholar]
 89. Zengin Bağcı, P. (2010). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Ve Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişki. YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 262409). [Google Scholar]
 90. Zorluoğlu, L. (2017). 6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Maddenin Tanecikli Yapısıyla İlgili Kavramların Öğretimi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı, Erzurum. [Google Scholar]
 91. Zorluoğlu, S. L., ve Sözbilir, M. (2017). Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğrenmelerini destekleyici ihtiyaçlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 659-682. doi:10.24315/trkefd.279369 [Google Scholar] [Crossref] 
 92. Zorluoglu, S. L., & Kizilaslan, A. (2019). Görme yetersizliği olan öğrencilere fen eğitimi: İlkeler ve stratejiler [Science education for students with visual impairment: Principles and strategies]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 315-337. [Google Scholar]