International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(6) 210-224

Ideal Drama Classroom Design From the Perspective of Preservice Teachers

Ayşegül Oğuz Namdar

pp. 210 - 224   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.477.14   |  Manu. Number: MANU-2208-17-0004.R1

Published online: December 11, 2022  |   Number of Views: 43  |  Number of Download: 189


Abstract

The objective of this research is to determine the opinions of preservice teachers about the ideal drama classroom. For this purpose, a descriptive study was conducted within the scope of qualitative research. The study included 71 preservice teachers from different branches taking drama courses in the spring semester of the 2019-2020 academic year in the education faculty of a public university in Turkey. The researcher developed a data collection tool to determine preservice teachers' opinions about the ideal drama classrooms. In this context, preservice teachers designed their ideal drama classrooms, noted the objects that should be present, and wrote their opinions about the drama classroom they designed. The obtained data were analyzed by using content analysis. Frequency, code, and theme tables were created, and direct quotations were used to reflect participant opinions. Preservice teachers stated that an ideal drama classroom should be suitable for movement and spacious, and the floor should be appropriate for walking barefoot. In addition, they noted that in an ideal drama classroom, equipment such as stationery, costumes, cushions, sound system, board, and computer should be available. Suggestions were presented based on the opinions of preservice teachers.

Keywords: Preservice Teacher, Drama, Drama Classroom, Ideal Drama Classroom


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Namdar, A.O. (2022). Ideal Drama Classroom Design From the Perspective of Preservice Teachers . International Journal of Progressive Education, 18(6), 210-224. doi: 10.29329/ijpe.2022.477.14

Harvard
Namdar, A. (2022). Ideal Drama Classroom Design From the Perspective of Preservice Teachers . International Journal of Progressive Education, 18(6), pp. 210-224.

Chicago 16th edition
Namdar, Aysegul Oguz (2022). "Ideal Drama Classroom Design From the Perspective of Preservice Teachers ". International Journal of Progressive Education 18 (6):210-224. doi:10.29329/ijpe.2022.477.14.

References
  1. Adıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
  2. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2021). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.   [Google Scholar]
  3. Koç, Z., & Geçit, Y. (2021). Sosyal bilgiler dersinde uygulanan yaratıcı drama ekinliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(31), 174-196. https://doi.org/10.35675/befdergi.720684. [Google Scholar] [Crossref] 
  4. Aykaç, M. ve Köğçe, D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarının incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi,7, 907- 938. doi:10.14225/Joh445 [Google Scholar] [Crossref] 
  5. Gülakan, H. (2019). Yaratıcı drama eğitimi alan sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamaları dersinde karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize. [Google Scholar]
  6. Adıgüzel, Ö. (2001). Niçin yaratıcı drama?. Öğretmen Dünyası Dergisi, Mayıs (257), 13-16.  [Google Scholar]
  7. Altıntaş, E. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının drama yöntemiyle fen ve teknoloji dersinin işlenmesine yönelik öz yeterlilik ve tutumlarının belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. [Google Scholar]
  8. Nalçacı, İ. Ö. (2012). Çevremizdeki kirlilik konusunun ilköğretimde yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesi ve öğrenci farkındalığına etkisi. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. [Google Scholar]
  9.  Oruç, S. (2004). Eğitim fakültelerinde ‘ilköğretimde drama’ dersini veren öğretim elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerileri. (Yüksek Lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden12.04.2022 tarihinde erişim sağlanmıştır. [Google Scholar]
  10. TDK (2022). https://sozluk.gov.tr/ adresinden 6.6.2022 tarihinde 14.31’de erişim sağlanmıştır. [Google Scholar]